Při natočení pohledu se zdá, že souřadnice X a Y jsou zaměněné. Jedná se o problém se zobrazením?

Odpověď

Popsaný účinek není chybou zobrazení, ale pouze otázkou perspektivy a dobrým příkladem optického klamu. Záleží na tom, zobrazení souřadného systému vnímáte jako vnitřní nebo vnější roh.

Příklad Rubikovy kostky v izometrickém pohledu

Žlutá strana kostky je horní plochou. V přednastaveném izometrickém pohledu se díváte šikmo nahoru na vnitřní roh souřadného systému. Pokud jednoduše natočíme pohled vzhůru nohama, takže osa Z bude směřovat nahoru, osa X doprava a osa Y doleva, je možné se podívat podívat na spodní stranu kostky, tedy shora na spodní vnější roh souřadného systému.

Pokud nyní natočíme pohled okolo vodorovné osy o cca 45°, může vzniknout dojem, že se díváme opět na vnitřní roh souřadného systému. Jedná se ovšem o vnější roh.

Klíčová slova

Souřadný systém Izometrický pohled Perspektiva Zobrazení

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD