Kde mohu pro numerickou analýzu ve větrném tunelu v programu RWIND Simulation definovat rychlostní diagram větru podle specifické normy pro zatížení větrem?

Odpověď

V programu RWIND Simulation je rychlost větru organizována podle výšky vtoku do větrného tunelu v tabulce v závislosti na výškových souřadnicích a rychlostech větru. Tuto tabulku je možné vyplnit ručně v programu RWIND Simulation nebo pomocí určitých generátorů funkcí.


Pokud model v programu RWIND Simulation nevytvoříte přímo, ale naimportujete ho z programu RFEM resp. RSTAB do programu RWIND Simulation, je možné v okně rozhraní definovat také diagram rychlosti větru podle některé z dostupných norem pro zatížení větrem:
  • EN 1991-1-4
  • ASCE/SEI 7-16
  • NBC 2015
Z toho pak vychází diagram rychlosti větru z příslušných parametrů normy (oblast, kategorie terénu atd.).

Klíčová slova

Rychlost větru Větrný tunel Norma pro zatížení větrem Národní Mezinárodní Větrová oblast

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD