RF-/STEEL Fatigue Members | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot (například rozhodujících vnitřních sil, součinitele přizpůsobení, a podobně), což přispívá k názornosti posouzení. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech a sadách prutů.

Pokud je posouzení nevyhovující, je možné upravit příslušné průřezy pomocí procesu optimalizace. Přitom lze převést optimalizované průřezy do programu RFEM/RSTAB pro opětovné posouzení.

Stupeň využití je znázorněn na RFEM/RSTAB modelu různými barvami, aby bylo možné okamžitě rozeznat kritické nebo předimenzované oblasti. Specifické vyhodnocení zajišťují také průběhy výsledků, které lze zobrazit na prutu nebo na sadě prutů.

Kromě vstupních údajů a výsledků s detaily posouzení v tabulkách se do tiskového protokolu může začlenit libovolná grafika. Tím je zajištěna srozumitelná a přehledně uspořádaná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a požadovaného rozsahu výstupních dat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD