RF-/PLATE-BUCKLING | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou k dispozici následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (ČR)
  • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgie)
  •  SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finsko)
  •  UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Itálie)
  • Cyprus CYS EN 1993-1-5/NA:2009-03 (Kypr)
  •  DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norsko)

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Převzetí všech relevantních vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB výběrem čísel prutů a polí boulení s určením rozhodujících okrajových napětí
 • Přehled napětí v různých zatěžovacích stavech a stanovení rozhodujícího zatížení
 • Možnost nastavení různých materiálů pro výztuhu a desku
 • Převzetí výztuh z rozsáhlé databáze (plochá ocel a hlavičková plochá ocel, úhelníky, T- a C-výztuhy, trapézové výztuhy)
 • Stanovení účinných šířek podle EN 1993-1-5 (Tabulka 4.1 nebo 4.2) nebo DIN 18800, část 3, rovnice (4)
 • Volitelný výpočet lokálních kritických napětí při boulení pomocí analytických vzorců z příloh A.1, A.2, A.3 Eurokódu 3 nebo pomocí MKP výpočtu
 • Posouzení podélných a příčných výztuh (napětí, deformace, vzpěr zkroucením)
 • Volitelné zohlednění vlivu vzpěru podle DIN 18800, část 3, rovnice (13)
 • Fotorealistické znázornění (3D renderování) pole boulení včetně výztuh, napěťových stavů a tvarů boulení včetně animace
 • Dokumentace všech vstupních a výstupních dat v ověřitelném tiskovém protokolu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Ocelové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD