RF-/FE-LTB | Posouzení

Funkce programu

Přídavný modul RF-/FE-LTB provádí zjednodušené posouzení zvlášť na rovinný a prostorový vzpěr podle normy DIN 18800, č. 2. Obecně se posouzení rovinného vzpěru v rovině konstrukce provádí pomocí výpočtu rovinné prutové konstrukce podle analýzy druhého řádu při zohlednění návrhových zatížení a počátečních deformací.

Posouzení prostorového vzpěru probíhá na jednotlivých prutech, které jsou z celkové konstrukce vyčleněny, s okrajovými podmínkami a zatížením podle metody elasticky-elasticky.

RF-/FE-LTB hledá rozhodující mechanismus porušení prostřednictvím součinitele kritického zatížení, který popisuje rovinný a prostorový vzpěr nebo kombinaci všech typů porušení v závislosti na konstrukci a působícím zatížení. Tento součinitel je poté přepočítán na potřebnou vstupní hodnotu.

V detailním nastavení lze definovat, zda se součinitel kritického zatížení vypočítá vlivem ztráty stability (za předpokladu, že materiál je zcela elastický), nebo zda se zohlední mezní napětí.

V případě potřeby lze upravit předem nastavenou hodnotu konečných prvků. Dále je možné změnit dílčí součinitel spolehlivosti γM. V modulu RF-/FE-LTB jsou vhodně přednastaveny iterační parametry pro všechny běžné konstrukce, jejich hodnoty lze však dále upravovat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD