RF-/TIMBER Pro | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách včetně všech mezihodnot, což přispívá k názornosti analýzy. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech nebo sadách prutů.

Pokud se ve výpočtu objeví chyba, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu. Optimalizované průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro následný přepočet.

Stupně využití jsou barevně znázorněny v grafickém zobrazení modelu v programu RFEM/RSTAB, což umožňuje na první pohled rozeznat předimenzovaná nebo kritická místa konstrukce. Cílené vyhodnocení zajišťuje zobrazení průběhu výsledků na prutu nebo sadě prutů.

Do tiskového protokolu lze zahrnout nejen vstupní tabulky a tabulky výsledků včetně detailů posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD