379x
002140
4.8.2021

Posouzení hliníkových konstrukcí | Únosnost a stabilita | Základní funkce

  • Velký výběr dostupných profilů, jako jsou válcované I-profily, U-profily, T-profily, úhelníky, obdélníkové a kruhové duté profily, kulaté tyče, symetrické a nesymetrické, parametrické I-, T-profily a úhelníky, složené průřezy (vhodnost pro posouzení v závislosti na vybrané normě)
  • Posouzení možné pro obecné průřezy z programu RSECTION (v závislosti na typech posouzení pro zvolenou normu), například posouzení srovnávacího napětí
  • Posouzení prutů s náběhy (metoda posouzení v závislosti na normě)
  • Úprava základní součinitelů posouzení a parametrů normy možná
  • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
  • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
  • Detailní výstup výsledků posouzení a základních vzorců (názorná a ověřitelná cesta k výsledkům)
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
  • Integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB