Addon Modální analýza

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

  • Přednastavené kombinační součinitele pro různé normy (EC 8, ASCE atd.)
  • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
  • Metody stanovení počtu vlastních tvarů (uživatelské zadání, automaticky - pro dosažení faktorů účinných modálních hmot, automaticky - pro dosažení maximální vlastní frekvence)
  • Zobrazení výsledných modálních hmot, účinných modálních hmot, součinitelů modálních hmot a podílových součinitelů
  • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě
  • Různé možnosti změny měřítka pro vlastní tvary v navigátoru výsledků

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6

Dynamické analýzy

Analýza vlastního kmitání konstrukce

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB 9
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Dynamické analýzy

Analýza vlastního kmitání konstrukce

Cena za první licenci
1 030,00 USD