167x
002798
22.3.2024

Posouzení ocelové konstrukce | Seizmická | Základní funkce

  • Posouzení pěti typů seizmicky odolných systémů (SFRS) zahrnuje speciální momentový rám (SMF), mezilehlý momentový rám (IMF), obyčejný momentový rám (OMF), obyčejný koncentricky ztužený rám (OCBF) a speciální koncentricky vyztužený rám (SCBF )
  • Kontrola duktility poměrů šířky k tloušťce stojin a pásnic
  • Výpočet požadované pevnosti a tuhosti pro stabilitní ztužení nosníků
  • Výpočet maximální vzdálenosti pro stabilitní ztužení nosníků
  • Výpočet požadované pevnosti v místech kloubů pro stabilitní ztužení nosníků
  • Výpočet požadované pevnosti sloupu s možností zanedbat všechny ohybové momenty, smyk a kroucení pro mezní stav navýšení pevnosti
  • Posouzení štíhlostních poměrů sloupů a ztužení