Doplňkové analýzy

Addony pro doplňkové analýzy

  • MKP program RFEM pro statické výpočty
  • EC 8
  • Ocelová membránová konstrukce

Nelineární chování materiálu pro RFEM 6

Addon Nelineární chování materiálu pro RFEM 6 vám umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Stabilita konstrukce | RFEM 6 / RSTAB 9

Addon Stabilita konstrukce umožňuje provádět posouzení stability. Pokud se zabýváte touto oblastí, tento addon vám značně usnadní práci - určí součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Analýza fází výstavby (CSA) pro RFEM 6

Už jste slyšeli o addonu Analýza fází výstavby (CSA)? Umožní vám v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí).

Pokud zanedbáte vliv stavebního procesu, může docházet k chybám při výpočtu celkových modelů. A addonem Analýza fází výstavby (CSA) se tomuto problému vyhnete. Tyto vlivy lze bez větší námahy analyzovat a zohlednit je i při posouzení konstrukce.

Časově závislá analýza (TDA) pro RFEM 6

Čas pracuje v každé stavbě a často je těžké ho posoudit. Addon Časově závislá analýza (TDA) vám umožňuje zohlednit v programu RFEM pro pruty časově závislé chování materiálu. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil. Pomocí tohoto addonu můžete takové vlivy zohlednit.

Form-finding pro RFEM 6

Říká vám něco form-finding? Pokud je dokonce důležitou součástí vaší práce, jste na správném místě. Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 / RSTAB 9

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) rozšiřuje vaše možnosti v programech RFEM a RSTAB. Umožňuje vám při výpočtu prutů zohlednit deplanaci průřezu jako další stupeň volnosti.

Geotechnická analýza pro RFEM 6

Addon Geotechnická analýza je užitečným doplňkem pro práci na vašem projektu. V programu RFEM, addon vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. To je obzvlášť důležité pro váš projekt. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.