Doplňkové analýzy

Addony pro doplňkové analýzy

  • MKP program RFEM pro statické výpočty
  • EC 8
  • Ocelová membránová konstrukce

Nelineární chování materiálu pro RFEM 6

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit v programu RFEM materiálové nelinearity (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Stabilita konstrukce | RFEM 6 / RSTAB 9

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Určuje součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Analýza fází výstavby (CSA) pro RFEM 6

Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze v programu RFEM zohlednit proces výstavby (prutových, plošných a objemových konstrukcí).

Zanedbání vlivu procesu výstavby může vést k chybám při výpočtu celkových modelů. Pomocí addonu Analýza fází výstavby (CSA) lze tyto vlivy analyzovat a zohlednit i v posouzení konstrukce.

Časově závislá analýza (TDA) pro RFEM 6

Addon Časově závislá analýza (TDA) umožňuje zohlednit v programu RFEM časově závislé chování materiálu u prutů. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil.

Form-finding pro RFEM 6

Addon Form-finding hledá optimální tvar prutů zatížených normálovými silami a plošných modelů zatížených na tah. Tvar je dán rovnováhou mezi normálovou silou v prutu resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami.

Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6 / RSTAB 9

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) umožňuje při výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti.

Geotechnická analýza pro RFEM 6

Addon Geotechnická analýza v programu RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.