Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect je rozšířením modulové skupiny RF-CONCRETE.

RF-CONCRETE Deflect v modulu RF-CONCRETE Surfaces umožňuje provést posouzení deformace plošné konstrukce pomocí analytického výpočtu mezního stavu použitelnosti založeného na postupech daných normou. Výpočet deformací lze provést podle těchto norem:

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje rychlé a snadné posouzení omezení průhybu podle dané normy se zohledněním rozdílných stavů průřezu bez trhlin a s trhlinami (stav I / stav II).

 1. Základní vlastnosti

  • Výpočet deformací železobetonových plošných konstrukcí bez trhlin nebo s trhlinami pomocí numerické iterace podle návrhových norem (například výpočet deformací podle EN 1992‑1‑1, čl. 7.4.3)
  • Využití tahového zpevnění betonu mezi trhlinami
  • Možnost zohlednění smršťování a dotvarování betonu
  • Výstup grafických výsledků (například deformací nebo průhybů desky) integrovaný do programu RFEM
  • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost grafického znázornění výsledků na konstrukci
  • Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM
 2. Vstupní data

  Analýza deformací v modulu RF-CONCRETE Deflect lze aktivovat v nastavení pro posouzení mezního stavu použitelnosti analyticky v modulu RF-CONCRETE Surfaces. Zadat lze také nastavení pro dlouhodobé účinky (dotvarování a smrštění) a pro ztužení tahu mezi betonovými trhlinami. ₓ ₓ Součinitel dotvarování a smršťování se počítají pomocí zadaných vstupních parametrů nebo jednotlivě.

  Mezní hodnotu deformace lze zadat jednotlivě pro každou plochu nebo pro celou skupinu ploch. Přípustná mezní hodnota je definována maximální deformací. Kromě toho je třeba určit, zda se posouzení vztahuje na deformovaný nebo nedeformovaný systém.

 3. Posouzení

  Výpočet deformací pomocí aproximací daných normou (například podle EN 1992-1-1, 7.4.3) stanoví takzvané efektivní tuhosti konečných prvků ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Tyto efektivní tuhosti pak poslouží pro výpočet deformace plochy metodou konečných prvků.

  Výpočet efektivní tuhosti konečných prvků probíhá na základě vyztuženého betonového průřezu. Na základě vnitřních sil pro mezní stav použitelnosti určených programem RFEM program klasifikuje železobetonový průřez jako „s trhlinami“ nebo „bez trhlin“. Pro zohlednění působení betonu mezi trhlinami lze použít rozdělovací součinitel (například podle EN 1992-1-1, rovnice 7.19). Materiálové charakteristiky betonu oblasti v tlaku a tahu se uvažují jako lineárně pružné a to až k dosažení pevnosti betonu v tahu. Toho je dosaženo přesně v mezním stavu použitelnosti.

  Výpočet efektivní tuhosti zohledňuje dotvarování a smršťování betonu na úrovni průřezu. Vliv smršťování a dotvarování u staticky neurčitých konstrukcí se při tomto aproximačním výpočtu nezohlední (například tahové síly způsobené smršťováním u oboustranně vetknutých konstrukcí nelze určit, a proto se musí zohlednit jiným způsobem). Stručně řečeno probíhá výpočet deformací v modulu RF-CONCRETE Deflect ve dvou krocích:

  1. Výpočet efektivních tuhostí železobetonového průřezu za předpokladu lineárně pružného chování betonu
  2. Výpočet deformací pomocí efektivních tuhostí MKP
 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se výsledky posouzení deformací zobrazí v přehledných tabulkách. Všechny mezihodnoty jsou také přehledně zobrazeny. Grafické znázornění návrhového využití a deformací v programu RFEM umožňuje rychlý přehled kritických průřezů.

  Výsledky posouzení uspořádané po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků usnadňují srozumitelnost výpočtu do nejmenších detailů. Úplné začlenění výsledků do výstupního protokolu programu RFEM zajišťuje přehlednou dokumentaci statického návrhu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
400,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD