Přídavný modul RF-/TIMBER CSA pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA 086-14

Přídavný modul RF-/TIMBER CSA provádí posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti podle kanadské normy pro dřevo CSA 086-09 a CSA 086-14. Modul obsahuje analytickou metodu podle:

 •  Limit States Design (LSD)

RF-/TIMBER CSA pracuje s rozsáhlou databází průřezů a s rozšiřitelnou databází materiálů, která obsahuje hodnoty pevnosti dané příslušnou normou. Kromě posouzení napětí se provádí modul posouzení stability prutů podle metody náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu. V neposlední řadě je možné provést posouzení použitelnosti a posouzení požární odolnosti.

 1. 000250

  Základní vlastnosti

  • Posouzení prutů a sad prutů na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
  • Posouzení stability pro vzpěr a klopení podle metody náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti formou omezení průhybů
  • Libovolné nastavení rychlosti zuhelnatění, času a stran pro posouzení požární odolnosti
  • Posouzení nosníků s náběhem z lepeného lamelového dřeva
  • Kanadská databáze materiálů a databáze průřezů
  • Uživatelské zadání obdélníkových a kruhových průřezů
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Volitelné převzetí vzpěrných délek z přídavného modulu RF-STABILITY/RSBUCK
  • Obsáhlá dokumentace výsledků s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků
  • Zohlednění podmínek vlhkosti dřeva
  • Vizualizace max. posouzení na RFEM/RSTAB
  • Export dat do MS Excel
  • Metrické a imperiální jednotky
 2. 1.1 Základní údaje

  000251

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné vybrat posuzované pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Materiály z programu RFEM/RSTAB jsou již přednastaveny a lze je upravit v modulu RF-/TIMBER CSA. Rozsáhlá databáze obsahuje materiálové charakteristiky podle příslušné normy.

  Při kontrole průřezů je možné pro posouzení zvolit převzetí návrhových hodnot z normy nebo zohlednění uživatelských hodnot. Po kontrole průřezů se přiřadí třídy trvání zatížení (TTZ), vlivy teploty a podmínky vlhkosti dřeva.

  Analýza deformací vyžaduje vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Přitom lze zohlednit směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

  Pro posouzení požární odolnosti lze definovat strany vystavené účinkům požáru pro pruty nebo sady prutů.

 3. Podrobné nastavení pro stabilitu

  000252

  Posouzení

  Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a také smyk vlivem posouvající síly.

  Pro posouzení konstrukčních dílců s rizikem vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu je zohledněn plánovitý centrický tlak, ohyb a interakci ohybu s tlakem/tahem. Průhyb se určí pro vnitřní pole a konzoly a porovná s maximálním dovoleným průhybem.

  Samostatné návrhové případy umožňují stabilitní a flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a účinků.

  Zároveň lze libovolně nastavit parametry důležité pro posouzení, například trvání zatížení v případě požáru, štíhlosti prutů a mezní průhyby.

 4. 3D renderování a max. posouzení v RFEMu

  000253

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách včetně všech mezihodnot (například rozhodujících vnitřních sil, součinitelů přizpůsobení apod.), což přispívá k názornosti analýzy. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech nebo sadách prutů. Pokud je posouzení nevyhovující, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu. Optimalizované průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro následný přepočet.

  Stupeň využití je znázorněn na RFEM/RSTAB modelu různými barvami, což umožňuje na první pohled rozeznat předimenzovaná nebo kritická místa konstrukce. Cílené vyhodnocení zajišťuje zobrazení průběhu výsledků na prutu nebo sadě prutů.

  Do tiskového protokolu lze zahrnout nejen vstupní tabulky a tabulky výsledků včetně detailů posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace. Zároveň je možné cíleně vybrat obsah tiskového protokolu a požadovaný rozsah výsledků pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-TIMBER CSA 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • TIMBER CSA 8.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD