Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - DSTV pro RFEM/RSTAB

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - DSTV posuzuje momentové a kloubové přípoje I-nosníků podle německé směrnice "Typizované přípoje v ocelových konstrukcích pozemních staveb". Únosnosti se stanoví podle normy:

 •  DIN EN 1993-1-8: Kompletní vydání 2013 a dodatek 2018

V modulu lze posoudit ohybově tuhé přípoje s čelní deskou bez přesahu nebo s přesahem, kloubové přípoje s čelní deskou a úhelníky a také přípoje s výřezy.

Přípoje jsou přehledně zobrazeny v 3D renderování. Program zobrazí všechny potřebné rozměry navržené čelní desky, úhelníků, a další průřezů a odpovídající rozmístění otvorů.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení ohybově tuhých a kloubových přípojů válcovaných I-profilů podle Eurokódu 3:
   • Momentový přípoj s čelní deskou (typ IH/IM)
   • Momentový přípoj s příložkami na stojině (typ PM)
   • Kloubový přípoj s výřezy a dlouhými úhelníky (typ IW a IG)
   • Kloubový přípoj s čelní deskou umístěnou buď jen na stojině nebo na stojině a přírubě (typ IS)
   • Kontrola přípoje (IK) v kombinaci s přišroubovanou čelní deskou (IS) a připojení úhelníku (IW)
  • Automatické uspořádání požadovaného přípoje s velikostmi šroubů (pro všechny typy)
  • Kontrola požadované tloušťky namáhaného prvku pro smykové přípoje
  • Zobrazení všech potřebných konstrukčních detailů, jako například uspořádání otvorů, nezbytné přesahy, počet šroubů, rozměry čelní desky a svarů
  • Zobrazení tuhosti Sj,ini pro ohybově tuhé přípoje
  • Dokumentace dostupného zatížení a porovnání s únosností
  • Uvedení stupně využití pro jednotlivé přípoje
  • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro několik zatěžovacích stavů a uzlů přípojů
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit typ přípoje (momentový nebo kloubový přípoj I-profilů). Jednotlivé uzly lze vybrat graficky z RFEM/RSTAB modelu.

  RF-/JOINTS Steel - DSTV automaticky rozezná průřezy včetně odpovídajícího materiálu a zkontroluje, zda je možné provést přípoj podle směrnice DSTV. Navíc je možné přiřadit několika uzlům nosné konstrukce stejný typ přípoje.

 3. Výběr typu spojů

  Posouzení

  Obsáhlá směrnice DSTV je uložena v databázi, která je součástí přídavného modulu RF-/JOINTS Steel - DSTV. Každý přípoj je charakterizován vlastním alfanumerickým kódem.

  S ohledem na příslušné definice typů DSTV přípojů (IH, IW, IS, IG a IK) a použitého průřezu lze příslušné přípoje filtrovat. Tímto způsobem je možné provést posouzení mezního stavu únosnosti vybraných přípojů.

 4. 3.1 Posouzení - shrnutí

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledných tabulkách výsledků uspořádaných například po jednotlivých zatěžovacích stavech nebo uzlech. Rozhodující vnitřní síly jsou porovnány s limitními hodnotami uvedenými ve směrnici DSTV.

  Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu a v RFEM/RSTAB modelu. Kromě vstupních dat a tabulek výsledků s detaily posouzení je možné zahrnout do tiskového protokolu jakoukoliv grafiku. Tímto způsobem je zajištěna srozumitelná a přehledná dokumentace.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
670,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD