Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení ohybově tuhých a kloubových přípojů válcovaných I-profilů podle Eurokódu 3:
  • Momentový přípoj s čelní deskou (typ IH/IM)
  • Momentový přípoj s příložkami na stojině (typ PM)
  • Kloubový přípoj s výřezy a dlouhými úhelníky (typ IW a IG)
  • Kloubový přípoj s čelní deskou umístěnou buď jen na stojině nebo na stojině a přírubě (typ IS)
  • Kontrola přípoje (IK) v kombinaci s přišroubovanou čelní deskou (IS) a připojení úhelníku (IW)
 • Automatické uspořádání požadovaného přípoje s velikostmi šroubů (pro všechny typy)
 • Kontrola požadované tloušťky namáhaného prvku pro smykové přípoje
 • Zobrazení všech potřebných konstrukčních detailů, jako například uspořádání otvorů, nezbytné přesahy, počet šroubů, rozměry čelní desky a svarů
 • Zobrazení tuhosti Sj,ini pro ohybově tuhé přípoje
 • Dokumentace dostupného zatížení a porovnání s únosností
 • Uvedení stupně využití pro jednotlivé přípoje
 • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro několik zatěžovacích stavů a uzlů přípojů
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD