RF-/JOINTS Steel - DSTV | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledných tabulkách výsledků uspořádaných například po jednotlivých zatěžovacích stavech nebo uzlech. Rozhodující vnitřní síly jsou porovnány s limitními hodnotami uvedenými ve směrnici DSTV.

Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu a v RFEM/RSTAB modelu. Kromě vstupních dat a tabulek výsledků s detaily posouzení je možné zahrnout do tiskového protokolu jakoukoliv grafiku. Tímto způsobem je zajištěna srozumitelná a přehledná dokumentace.

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD