Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel - Pinned lze sestavit a posoudit smykové spoje I‑nosníků. Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:

 • EN 1993‑1‑8:2010 (včetně národních příloh)
 • European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou čtyři různé typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Všechny přípoje jsou zobrazeny v přehledné 3D grafice spolu s nezbytnými rozměry plechů a úhelníků včetně rozmístění otvorů pro šrouby. Grafiky s příslušnými kótami a popisem šroubů a svarů je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu.

 1. Základní vlastnosti

  Obecně
  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: možnost uspořádání žeber na protější straně
  • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  • Možnost uvažování výřezů nosníku
  • Přípoje se zatížením normálovou silou (tahový spoj), smykovým zatížením nebo kombinací normálové a smykové síly
  • Kontrola dodržení všech požadavků pro kloubový spoj
  • Kontrola minimální a maximální rozteče otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  Přípoj s úhelníkem
  • Na každém rameni úhelníku lze nastavit svisle jednu nebo dvě řady šroubů a vodorovně až 10 řad šroubů
  • Široká nabídka rovnoramenných a nerovnoramenných úhelníků
  • Upravitelná orientace úhelníků
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tah
   • Úhelníků na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s deskou na stojině
  • Jedna nebo dvě svislé a až deset vodorovných řad šroubů
  • Flexibilní velikost desky
  • Upravitelné umístění desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk a ohyb
   • Desky na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stability dlouhých, štíhlých desek
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s krátkou čelní deskou
  • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
  • Libovolná velikost čelní desky
  • Upravitelné umístění čelní desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tlak
   • Čelní desky na smyk a ohyb s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s čelní deskou a zarážkou
  • Upevnění nosníku pomocí čelní desky se dvěma šrouby
  • Libovolná velikost zarážky a čelní desky
  • Posouzení:
   • Zatížení na nosník podle EN 1993-1-5, Kap. 6
   • Přenosu stabilizačního momentu šrouby a svary čelní desky
   • Zarážky
   • Svarů zarážky a koutových svarů
   • Přenos tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (kloubové spoje) a poté kategorii a typ přípoje (s úhelníkem, s deskou na stojině, s krátkou čelní deskou, s čelní deskou a zarážkou). Poté se z RFEM/RSTAB modelu vyberou uzly pro posouzení. RF-/JOINTS Steel - Pinned automaticky rozpozná připojené pruty a určí, zda se jedná o sloupy nebo pruty.

  Dle potřeby je možné odstranit některé pruty z posouzení. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat současně pro několik uzlů. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřez a zatížení lze zadat také ručně. Poslední vstupní tabulka umožňuje konfiguraci přípoje krok za krokem.

 3. Nastavení geometrie spoje

  Posouzení

  Pro všechny typy přípojů platí předpoklad kloubového připojení nosníku k přírubě sloupu nebo na stojinu sloupu v případě natočeného sloupu. Proto je pro přípoj s úhelníky a s deskou na stojině stanovený moment od excentricity, který dodatečně působí na skupinu šroubů v přírubě nosníku.

  Další momenty od excentricit mohou vycházet z umístění úhelníků a plechů. V případě přípoje se zarážkou jsou síly přenášeny samostatně. Smykové síly působí na zarážku, tahové síly a stabilizační moment přenáší šrouby. Před posouzením se zkontroluje geometrie přípoje, například vzdálenosti mezi řadami otvorů šroubů a vzdálenost šroubů od kraje.

 4. Shrnutí posouzení spoje

  Výsledky

  Tabulky výsledků podrobně zobrazí všechny výsledky výpočtu. Kromě toho se vytvoří prostorová grafika, kde lze například zapnout a vypnout zobrazení jednotlivých konstrukčních částí, kót nebo svarů. V souhrnu je okamžitě patrné, zda byla splněna jednotlivá posouzení. Stupeň využití je znázorněn zeleným proužkem, který je u nesplněných posudků červený. Kromě toho jsou uvedena čísla bodů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení se zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a další vnitřních sil od geometrie přípoje. Výsledky lze navíc zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. 3D renderování představuje skutečný přípoj v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů je možné zobrazit grafiku z jakéhokoli úhlu pohledu.

  Grafická zobrazení včetně rozměrů a popisků lze přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB nebo exportovat jako DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní data a výsledky připravené ke kontrole. Veškeré tabulky z programu lze exportovat do MS Excel nebo ve formátu CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
670,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Rigid 5.xx

Přídavný modul

Přídavný modul RFEMu pro posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Rigid 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD