Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel - Pinned lze sestavit a posoudit smykové spoje I‑nosníků. Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:

 • EN 1993‑1‑8:2010 (včetně národních příloh)
 • European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou čtyři různé typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Všechny přípoje jsou zobrazeny v přehledné 3D grafice spolu s nezbytnými rozměry plechů a úhelníků včetně rozmístění otvorů pro šrouby. Grafiky s příslušnými kótami a popisem šroubů a svarů je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu.

 1. Základní vlastnosti

  Obecně
  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: možnost uspořádání žeber na protější straně
  • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  • Možnost uvažování výřezů nosníku
  • Přípoje se zatížením normálovou silou (tahový spoj), smykovým zatížením nebo kombinací normálové a smykové síly
  • Kontrola dodržení všech požadavků pro kloubový spoj
  • Kontrola minimální a maximální rozteče otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  Přípoj s úhelníkem
  • Na každém rameni úhelníku lze nastavit svisle jednu nebo dvě řady šroubů a vodorovně až 10 řad šroubů
  • Široká nabídka rovnoramenných a nerovnoramenných úhelníků
  • Upravitelná orientace úhelníků
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tah
   • Úhelníků na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s deskou na stojině
  • Jedna nebo dvě svislé a až deset vodorovných řad šroubů
  • Flexibilní velikost desky
  • Upravitelné umístění desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk a ohyb
   • Desky na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stability dlouhých, štíhlých desek
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s krátkou čelní deskou
  • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
  • Libovolná velikost čelní desky
  • Upravitelné umístění čelní desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tlak
   • Čelní desky na smyk a ohyb s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s čelní deskou a zarážkou
  • Upevnění nosníku pomocí čelní desky se dvěma šrouby
  • Libovolná velikost zarážky a čelní desky
  • Posouzení:
   • Zatížení na nosník podle EN 1993-1-5, Kap. 6
   • Přenosu stabilizačního momentu šrouby a svary čelní desky
   • Zarážky
   • Svarů zarážky a koutových svarů
   • Přenos tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (kloubové spoje) a poté kategorii a typ přípoje (s úhelníkem, s deskou na stojině, s krátkou čelní deskou, s čelní deskou a zarážkou). Poté se z RFEM/RSTAB modelu vyberou uzly pro posouzení. RF-/JOINTS Steel - Pinned automaticky rozpozná připojené pruty a určí, zda se jedná o sloupy nebo pruty.

  Dle potřeby je možné odstranit některé pruty z posouzení. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat současně pro několik uzlů. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřez a zatížení lze zadat také ručně. Poslední vstupní tabulka umožňuje konfiguraci přípoje krok za krokem.

 3. Nastavení geometrie spoje

  Posouzení

  Pro všechny typy přípojů platí předpoklad kloubového připojení nosníku k přírubě sloupu nebo na stojinu sloupu v případě natočeného sloupu. Proto je pro přípoj s úhelníky a s deskou na stojině stanovený moment od excentricity, který dodatečně působí na skupinu šroubů v přírubě nosníku.

  Další momenty od excentricit mohou vycházet z umístění úhelníků a plechů. V případě přípoje se zarážkou jsou síly přenášeny samostatně. Smykové síly působí na zarážku, tahové síly a stabilizační moment přenáší šrouby. Před posouzením se zkontroluje geometrie přípoje, například vzdálenosti mezi řadami otvorů šroubů a vzdálenost šroubů od kraje.

 4. Shrnutí posouzení spoje

  Výsledky

  Tabulky výsledků podrobně zobrazí všechny výsledky výpočtu. Kromě toho se vytvoří prostorová grafika, kde lze například zapnout a vypnout zobrazení jednotlivých konstrukčních částí, kót nebo svarů. V souhrnu je okamžitě patrné, zda byla splněna jednotlivá posouzení. Stupeň využití je znázorněn zeleným proužkem, který je u nesplněných posudků červený. Kromě toho jsou uvedena čísla bodů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení se zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a další vnitřních sil od geometrie přípoje. Výsledky lze navíc zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. 3D renderování představuje skutečný přípoj v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů je možné zobrazit grafiku z jakéhokoli úhlu pohledu.

  Grafická zobrazení včetně rozměrů a popisků lze přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB nebo exportovat jako DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní data a výsledky připravené ke kontrole. Veškeré tabulky z programu lze exportovat do MS Excel, OpenOffice nebo ve formátu CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

  670,00 USD

 • Další licence

  301,50 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • JOINTS Steel - Pinned 8.xx

  670,00 USD

 • Další licence

  301,50 USD

Screenshots
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Statický software pro prutové konstrukce

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program pro statické výpočty MKP

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů