Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel - Pinned lze sestavit a posoudit smykové spoje I‑nosníků. Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:

 • EN 1993‑1‑8:2010 (včetně národních příloh)
 • European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou čtyři různé typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Všechny přípoje jsou zobrazeny v přehledné 3D grafice spolu s nezbytnými rozměry plechů a úhelníků včetně rozmístění otvorů pro šrouby. Grafiky s příslušnými kótami a popisem šroubů a svarů je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu.

 1. Základní vlastnosti

  Obecné

  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: možnost uspořádání žeber na protější straně
  • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  • Zářezy na nosníku jsou možné
  • Spoj s čistě smykovým zatížením, čistě normálovou silou (tahový spoj) nebo případnou kombinací normálových a posouvajících sil
  • Kontrola dodržení všech požadavků pro kloubový spoj
  • Kontrola minimální a maximální rozteče otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje

  == Přípoj s úhelníkem

  1. ==
  2. Na každém rameni je možná jedna nebo dvě svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
  3. Široká nabídka rovnoramenných a nerovnoramenných úhelníků
  4. Orientaci úhlu lze upravit
  5. Posouzení:
   • Posouzení šroubů na smyk, únosnost a tah
   • Posouzení úhelníků na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvor pro šroub
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Přenos tahu do sloupu pomocí modelu T-stub
   • Kritického řezu v místě výřezu
  6. == Přípoj s deskou na stojině

   1. ==
   2. Jedna nebo dvě svislé a až deset vodorovných řad šroubů
   3. Flexibilní velikost desky
   4. Umístění desky na stojině lze upravit
   5. Posouzení:
    • Šroubů na smyk a ohyb
    • Posouzení desek na smyk, ohyb a tah při zohlednění otvoru pro šroub
    • Stability dlouhých, štíhlých desek
    • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
    • Koutových svarů
    • Kritického řezu v místě výřezu
   6. Přípoj pomocí čelní desky

    • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
    • Libovolná velikost čelní desky
    • Umístění desky na stojině lze upravit
    • Posouzení:
     • Posouzení šroubů na smyk, únosnost a tah
     • Čelní desky na smyk a ohyb s ohledem na otvory pro šrouby
     • Stojiny nosníku na smyk a tah
     • Přenos tahu do sloupu pomocí modelu T-stub
     • Koutových svarů
     • Kritického řezu v místě výřezu

    == Přípoj s čelní deskou a zarážkou

    1. ==
    2. Upevnění nosníku pomocí čelní desky se dvěma šrouby
    3. Libovolná velikost zarážky a čelní desky
    4. Posouzení:
     • Zatížení na nosník podle EN 1993-1-5, Kap. 6
     • Podpora stabilizačního momentu pomocí šroubů a svarů na čelní desce
     • Příložka
     • Svarů zarážky a koutových svarů
     • Přenos tahu do sloupu pomocí modelu T-stub
 2. Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (kloubové spoje) a poté kategorii a typ přípoje (s úhelníkem, s deskou na stojině, s krátkou čelní deskou, s čelní deskou a zarážkou). Poté se z RFEM/RSTAB modelu vyberou uzly pro posouzení. RF-/JOINTS Steel - Pinned automaticky rozpozná připojené pruty a určí, zda se jedná o sloupy nebo pruty.

  Dle potřeby je možné odstranit některé pruty z posouzení. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat současně pro několik uzlů. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřez a zatížení lze zadat také ručně. Poslední vstupní tabulka umožňuje konfiguraci přípoje krok za krokem.

 3. Posouzení

  Pro všechny typy přípojů platí předpoklad kloubového připojení nosníku k přírubě sloupu nebo na stojinu sloupu v případě natočeného sloupu. Proto je pro přípoj s úhelníky a s deskou na stojině stanovený moment od excentricity, který dodatečně působí na skupinu šroubů v přírubě nosníku.

  Další momenty od excentricit mohou vycházet z umístění úhelníků a plechů. V případě přípoje se zarážkou jsou síly přenášeny samostatně. Smykové síly působí na zarážku, tahové síly a stabilizační moment přenáší šrouby. Před posouzením se zkontroluje geometrie přípoje, například vzdálenosti mezi řadami otvorů šroubů a vzdálenost šroubů od kraje.

 4. Výsledky

  Tabulky výsledků podrobně zobrazí všechny výsledky výpočtu. Kromě toho se vytvoří prostorová grafika, kde lze například zapnout a vypnout zobrazení jednotlivých konstrukčních částí, kót nebo svarů. V souhrnu je okamžitě patrné, zda byla splněna jednotlivá posouzení. Stupeň využití je znázorněn zeleným proužkem, který je u nesplněných posudků červený. Kromě toho jsou uvedena čísla bodů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení se zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a další vnitřních sil od geometrie přípoje. Výsledky lze navíc zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. 3D renderování představuje skutečný přípoj v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů je možné zobrazit grafiku z jakéhokoli úhlu pohledu.

  Grafická zobrazení včetně rozměrů a popisků lze přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB nebo exportovat jako DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní data a výsledky připravené ke kontrole. Veškeré tabulky z programu lze exportovat do MS Excel nebo ve formátu CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Cena

Cena
850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 350,00 EUR