Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel - Pinned lze sestavit a posoudit smykové spoje I‑nosníků. Posouzení se provádí podle následující norem a směrnic:

 • EN 1993‑1‑8:2010 (včetně národních příloh)
 • European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures, 1. vydání 2009

K dispozici jsou čtyři různé typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Všechny přípoje jsou zobrazeny v přehledné 3D grafice spolu s nezbytnými rozměry plechů a úhelníků včetně rozmístění otvorů pro šrouby. Grafiky s příslušnými kótami a popisem šroubů a svarů je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu.

 1. Základní vlastnosti

  Obecně
  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: možnost uspořádání žeber na protější straně
  • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  • Možnost uvažování výřezů nosníku
  • Přípoje se zatížením normálovou silou (tahový spoj), smykovým zatížením nebo kombinací normálové a smykové síly
  • Kontrola dodržení všech požadavků pro kloubový spoj
  • Kontrola minimální a maximální rozteče otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  Přípoj s úhelníkem
  • Na každém rameni úhelníku lze nastavit svisle jednu nebo dvě řady šroubů a vodorovně až 10 řad šroubů
  • Široká nabídka rovnoramenných a nerovnoramenných úhelníků
  • Upravitelná orientace úhelníků
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tah
   • Úhelníků na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s deskou na stojině
  • Jedna nebo dvě svislé a až deset vodorovných řad šroubů
  • Flexibilní velikost desky
  • Upravitelné umístění desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk a ohyb
   • Desky na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stability dlouhých, štíhlých desek
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s krátkou čelní deskou
  • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
  • Libovolná velikost čelní desky
  • Upravitelné umístění čelní desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tlak
   • Čelní desky na smyk a ohyb s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s čelní deskou a zarážkou
  • Upevnění nosníku pomocí čelní desky se dvěma šrouby
  • Libovolná velikost zarážky a čelní desky
  • Posouzení:
   • Zatížení na nosník podle EN 1993-1-5, Kap. 6
   • Přenosu stabilizačního momentu šrouby a svary čelní desky
   • Zarážky
   • Svarů zarážky a koutových svarů
   • Přenos tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
 2. Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (kloubové spoje) a poté kategorii a typ přípoje (s úhelníkem, s deskou na stojině, s krátkou čelní deskou, s čelní deskou a zarážkou). Poté se z RFEM/RSTAB modelu vyberou uzly pro posouzení. RF-/JOINTS Steel - Pinned automaticky rozpozná připojené pruty a určí, zda se jedná o sloupy nebo pruty.

  Dle potřeby je možné odstranit některé pruty z posouzení. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat současně pro několik uzlů. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřez a zatížení lze zadat také ručně. Poslední vstupní tabulka umožňuje konfiguraci přípoje krok za krokem.

 3. Nastavení geometrie spoje

  Posouzení

  Pro všechny typy přípojů platí předpoklad kloubového připojení nosníku k přírubě sloupu nebo na stojinu sloupu v případě natočeného sloupu. Proto je pro přípoj s úhelníky a s deskou na stojině stanovený moment od excentricity, který dodatečně působí na skupinu šroubů v přírubě nosníku.

  Další momenty od excentricit mohou vycházet z umístění úhelníků a plechů. V případě přípoje se zarážkou jsou síly přenášeny samostatně. Smykové síly působí na zarážku, tahové síly a stabilizační moment přenáší šrouby. Před posouzením se zkontroluje geometrie přípoje, například vzdálenosti mezi řadami otvorů šroubů a vzdálenost šroubů od kraje.

 4. Shrnutí posouzení spoje

  Výsledky

  Tabulky výsledků podrobně zobrazí všechny výsledky výpočtu. Kromě toho se vytvoří prostorová grafika, kde lze například zapnout a vypnout zobrazení jednotlivých konstrukčních částí, kót nebo svarů. V souhrnu je okamžitě patrné, zda byla splněna jednotlivá posouzení. Stupeň využití je znázorněn zeleným proužkem, který je u nesplněných posudků červený. Kromě toho jsou uvedena čísla bodů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení se zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a další vnitřních sil od geometrie přípoje. Výsledky lze navíc zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. 3D renderování představuje skutečný přípoj v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů je možné zobrazit grafiku z jakéhokoli úhlu pohledu.

  Grafická zobrazení včetně rozměrů a popisků lze přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB nebo exportovat jako DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní data a výsledky připravené ke kontrole. Veškeré tabulky z programu lze exportovat do MS Excel nebo ve formátu CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
670,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Rigid 5.xx

Přídavný modul

Přídavný modul RFEMu pro posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD