RF-/JOINTS Steel - Pinned | Posouzení

Funkce programu

Pro všechny typy přípojů platí předpoklad kloubového připojení nosníku k přírubě sloupu nebo na stojinu sloupu v případě natočeného sloupu. Proto je pro přípoj s úhelníky a s deskou na stojině stanovený moment od excentricity, který dodatečně působí na skupinu šroubů v přírubě nosníku.

Další momenty od excentricit mohou vycházet z umístění úhelníků a plechů. V případě přípoje se zarážkou jsou síly přenášeny samostatně. Smykové síly působí na zarážku, tahové síly a stabilizační moment přenáší šrouby. Před posouzením se zkontroluje geometrie přípoje, například vzdálenosti mezi řadami otvorů šroubů a vzdálenost šroubů od kraje.

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD