RX-TIMBER Brace

Ukázkové video: RX-TIMBER Brace - Střešní ztužidlo (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

RX-TIMBER Brace provádí posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a posouzení požární odolnosti pro zpevňující vyztužení podle normy EN 1995‑1‑1 (EC 5) nebo DIN 1052:2008‑12.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střešních konstrukcí:
   • Pultová střecha
   • Sedlová střecha
   • Oblouková střecha
  • Všechny typy střech umožňují libovolný výběr vyztužujících diagonál. K dispozici jsou následující:
   • Klesající diagonály
   • Stoupající diagonály
   • Křížené diagonály se svislicemi
   • Křížené diagonály bez svislic
   • Křížené diagonály s ocelovými pásy (tažené pruty)
  • Pro zohlednění řady oken na hřebenu střechy lze zvolit vnitřní mezilehlé části
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou aktuálně k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1995-1-1:2009-07 (Česká republika)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11(Nizozemsko)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1 2009-10 (Spojené království)
   •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnými grafikami
  • Automatické generování zatížení větrem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti
  • Volná definice použitých zatěžovacích stavů
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Možnost rozšíření databáze materiálů o libovolné materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení maximálního posouzení, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Rozhraní DXF pro zhotovení výrobní dokumentace v CAD
  • Dostupné jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Jako výstupní jazyk je k dispozici řada jazyků, například čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, portugalština, nizozemština a jiné
  • Při posouzení mezního stavu únosnosti se tuhost kloubů vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti a při posouzení mezního stavu použitelnosti se počítá se střední hodnotou tuhosti. Mezní hodnoty pro únosnost a použitelnost lze nastavit zvlášť.
 2. Tabulka 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Geometrie se zadává pomocí šablon stejně jako v ostatních programech z rodiny RX-TIMBER. Výběrem střešní konstrukce se určí základní geometrie, kterou lze upravit v uživatelsky definovaném nastavení. Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v normě EN 1995-1-1 a vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu.

  Vzhledem k tomu, že se pro vyztužení používají také ocelové průřezy, obsahuje databáze rovněž aktuální třídy oceli. Z téhož důvodu jsou pro zadávání průřezů k dispozici válcované a svařované profily. Zpevnění spojovacích prvků lze zohlednit jako translační a rotační tuhosti pružin. Tyto tuhosti se vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti pro posouzení únosnosti. Pro posouzení použitelnosti se ve výpočtu použije střední hodnota tuhosti. Zatížení lze přímo zadat jako boční zatížení (náhradní břemena), které vyplývá z posouzení nosníku.

  Zatížení větrem se automaticky použije pro všechny čtyři strany konstrukce. Kromě toho je možné zadat uživatelsky definovaná zatížení, například osamělá zatížení od sloupů (kritická zatížení). Program automaticky vytvoří kombinace zatěžovacích stavů pro mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a požární odolnost podle vygenerovaných zatížení. Vygenerované kombinace lze analyzovat a v případě potřeby je upravit pomocí uživatelsky definovaných parametrů.

 3. Tabulka 1.8 Řídicí parametry

  Posouzení

  V programu RX-TIMBER Brace lze definovat následující parametry výpočtu:

  • Výběr požadovaných posouzení
  • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
  • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot pro deformační analýzu u posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti
  • Volná definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody
  • Zohlednění materiálových nelinearit (vypadlé pruty)

  Typ posouzení lze nastavit v řídicích parametrech výpočtu.

 4. Tabulka 2.2 Posouzení - Vše

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
360,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD