RX-TIMBER Brace

Software pro statické výpočty dřevěných konstrukcí

 • Dřevěná konstrukce - Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX-TIMBER Brace provádí posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a posouzení požární odolnosti pro zpevňující vyztužení podle normy EN 1995‑1‑1 (EC 5) nebo DIN 1052:2008‑12.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střešních konstrukcí:
   • Pultová střecha
   • Sedlová střecha
   • Zakřivená střecha
  • Všechny typy střech umožňují libovolný výběr vyztužujících diagonál. K dispozici jsou následující typy:
   • Klesající diagonály
   • Stoupající diagonály
   • Křížené diagonály se svislicemi
   • Křížené diagonály bez svislic
   • Křížené diagonály s ocelovými pásy (tažené pruty)
  • Pro zohlednění řady oken na hřebenu střechy lze zvolit vnitřní mezilehlé části.
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Automatické generování zatížení větrem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Volná definice použitých zatěžovacích stavů
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Při posouzení mezního stavu únosnosti se tuhost kloubů vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti a při posouzení mezního stavu použitelnosti se počítá se střední hodnotou tuhosti. Mezní hodnoty pro únosnost a použitelnost lze nastavit zvlášť.
 2. Vstupní data

  Geometrie se zadává pomocí šablon jako ve všech ostatních programech řady RX-TIMBER. Výběrem střešní konstrukce se určí základní geometrie, kterou lze upravit v uživatelsky definovaném nastavení. Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v normě EN 1995-1-1 a vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu.

  Vzhledem k tomu, že se pro vyztužení používají také ocelové průřezy, obsahuje databáze rovněž aktuální třídy oceli. Proto jsou k dispozici také válcované a svařované průřezy. Zpevnění spojovacích prvků lze v tabulce 1.5 Přípoje zohlednit jako translační a rotační tuhosti pružin. Tyto tuhosti se vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti pro posouzení únosnosti. Pro posouzení použistelnosti se ve výpočtu použije střední hodnota tuhosti. Zatížení lze zadat přímo jako boční zatížení (náhradní břemena), které vyplývá z posouzení nosníku.

  Zatížení větrem se automaticky použije pro všechny čtyři strany konstrukce. Dále lze zadat uživatelsky definovaná zatížení, například osamělá zatížení od sloupů (kritická zatížení). Podle generovaných zatížení program automaticky vytvoří kombinace zatížení pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti. Vygenerované kombinace lze zohlednit při výpočtu a případně je upravit pomocí uživatelsky definovaných nastavení.

 3. Posouzení

  V programu RX-TIMBER Brace lze definovat následující parametry výpočtu:
  • Výběr požadovaných posouzení
  • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
  • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot pro deformační analýzu u posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti
  • Volná definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody
  • Zohlednění materiálových nelinearit (vypadlé pruty)

  Typ posouzení lze nastavit v řídicích parametrech výpočtu.
 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Kniha o programech FEA a RFEM

Kniha o MKP a RFEM

V této příručce pro inženýry a studenty se na praktických příkladech seznámíte se základy metody konečných prvků na příkladech, které lze vypočítat v programu RFEM.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD