RX-TIMBER Brace | Vstupní data

Funkce programu

Geometrie se zadává pomocí šablon stejně jako v ostatních programech z rodiny RX-TIMBER. Výběrem střešní konstrukce se určí základní geometrie, kterou lze upravit v uživatelsky definovaném nastavení. Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v normě EN 1995-1-1 a vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu.

Vzhledem k tomu, že se pro vyztužení používají také ocelové průřezy, obsahuje databáze rovněž aktuální třídy oceli. Z téhož důvodu jsou pro zadávání průřezů k dispozici válcované a svařované profily. Zpevnění spojovacích prvků lze zohlednit jako translační a rotační tuhosti pružin. Tyto tuhosti se vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti pro posouzení únosnosti. Pro posouzení použitelnosti se ve výpočtu použije střední hodnota tuhosti. Zatížení lze přímo zadat jako boční zatížení (náhradní břemena), které vyplývá z posouzení nosníku.

Zatížení větrem se automaticky použije pro všechny čtyři strany konstrukce. Kromě toho je možné zadat uživatelsky definovaná zatížení, například osamělá zatížení od sloupů (kritická zatížení). Program automaticky vytvoří kombinace zatěžovacích stavů pro mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a požární odolnost podle vygenerovaných zatížení. Vygenerované kombinace lze analyzovat a v případě potřeby je upravit pomocí uživatelsky definovaných parametrů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD