RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Software pro navrhování a statiku dřevěných konstrukcí

 • Dřevěná konstrukce - železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Posouzení lepených lamelových nosníků

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam posuzuje nosníky z lepeného lamelového dřeva pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti podle EN 1995-1-1 (EC 5).

Volitelně lze posouzení provést také podle DIN 1052:2008-12. Kromě toho je možné posouzení požární odolnosti podle EN 1995-1-2 nebo DIN 4102 část 22.


1

Základní vlastnosti

 • Posouzení následujících typů nosníků:
  • Přímý nosník konstantní výšky
  • Nosník pultové střechy
  • Sedlový nosník
  • Zakřivený nosník
  • Nosník sedlové střechy se šikmým dolním pásem a konstantní výškou
  • Nosník sedlové střechy se šikmým dolním pasem a proměnnou výškou
  • Nosník proměnného průřezu - parabolický
  • Nosník proměnného průřezu - lineární se zaoblením ve střední části
 • Ošetření asymetrických nosníků s konzolami a bez konzol
 • Umístění volného vrcholového klínu
 • Volitelné zohlednění výztužných prvků na příčný tah
 • Dva možné typy posouzení výztužných prvků na příčný tah:
  • Konstrukční v případě potřeby
  • Plné zachycení příčných tahů
 • Výpočet požadovaného počtu výztužných prvků na příčný tah a grafické znázornění jejich uspořádání v nosníku
 • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
 • Pohodlné generování zatížení sněhem podle EN 1991-1-3 nebo DIN 1055:2005, část 5
 • Automatické stanovení zatížení větrem podle EN 1991-1-4 nebo DIN 1055:2005, část 4
 • Možnost zadání vlastních zatěžovacích stavů a zatížení
 • Automatické generování všech možných kombinací zatížení
 • Připojení k MS Excel a ovládání přes rozhraní COM
 • Databáze materiálů pro obě normy
 • V EC 5 (EN 1995) jsou v současnosti k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  •  NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
  •  ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
  • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Velká Británie)
 • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
 • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
 • Stanovení využití, podporových sil a deformací
 • Stručná informace o splnění, případně nesplnění daného posouzení
 • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
 • Přímý export dat do MS Excel
 • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
 • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
 • Ověřitelný tiskový protokol se všemi požadovanými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
2

Vstupní data

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů uvedené v EN 1995-1-1:2004 (EC 5) nebo DIN 1052:2008-12 a ve vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Rovněž při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Zatěžovací stavy jsou pro kontrolu znázorněny graficky a zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinacích zatěžovacích stavů podle EN 1990, DIN 1055-100 nebo DIN 1052. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

3

Posouzení

V programu RX-TIMBER Glued-Laminated Beam lze definovat následující nastavení výpočtu:

 • Prováděná posouzení
  • Výběr požadovaných posouzení
  • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
  • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot deformační analýze
  • Definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (volitelně pro F 30-B, F 60-B, F 90-B a uživatelsky definované)
  • Stanovení momentu klopení pro vidlicové podepření
 • Definice podporových podmínek nosníku
 • Optimalizace nosníku prostřednictvím:
  • Úpravy výšky nosníku
  • Úpravy plochy nosníku
  • Změny šířky průřezu
  • Odstupu bočních podepření
4

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků.

Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány pomocí programů Dlubal Software.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. května 2022 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Posouzení jednoduchých, spojitých a Gerberových nosníků ze dřeva s konzolou nebo bez konzoly podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných obdélníkových a kruhových sloupů podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Dřevěné konstrukce trojkloubových rámů s kloubovými spoji podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení dřevěných vaznic a spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení dřevěné výztuže podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných plochých, pultových a sedlových střech podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD