RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Ukázkové video: RX-TIMBER Glued Laminated Beam - Lepený lamelový nosník

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení lepených lamelových nosníků

RX-TIMBER Glued‑Laminated Beam posuzuje lepené lamelové nosníky na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle EN 1995‑1‑1 (EC 5).

Posouzení lze provést také podle normy DIN 1052:2008‑12. K dispozici je i možnost posouzení požární odolnosti podle EN 1995‑1‑2 nebo DIN 4102, č. 22.

 1. Možné typy nosníků

  Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů nosníků:
   • Přímý nosník konstantní výšky
   • Nosník pultové střechy
   • Sedlový nosník
   • Zakřivený nosník
   • Vyklenutý nosník s konstantní výškou
   • Vyklenutý nosník s proměnnou výškou
   • Nosník proměnného průřezu - parabolický
   • Nosník proměnného průřezu - lineární se zaoblením ve střední části
  • Zpracování asymetrických nosníků s konzolami nebo bez konzol
  • Uspořádání volně nasazeného vrcholového klínu
  • Volitelné zohlednění výztužných prvků pro příčný tah
  • Dva způsoby posouzení výztužných prvků pro příčný tah:
   • Konstrukční, je-li vyžadováno
   • Úplné převzetí příčného napětí v tahu
  • Výpočet požadovaného počtu výztužných prvků pro příčný tah a grafické znázornění jejich rozmístění na nosníku
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Pohodlné generování zatížení sněhem podle normy EN 1991‑1‑3 nebo DIN 1055:2005, část 5
  • Automatické generování zatížení větrem podle EN 1991‑1‑4 nebo DIN 1055:2005, část 4
  • Možnost definice zatěžovacích stavů a působení zatížení
  • Automatické generování všech možných typů kombinace zatěžovacích stavů
  • Propojení s MS Excel a ovládání pomocí rozhraní COM
  • Databáze materiálů pro obě normy
  • V EC 5 (EN 1995) jsou aktuálně k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1995-1-1:2009-07 (Česká republika)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
   •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení maximálního kritéria posouzení, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro vytváření výrobní dokumentace v CAD
  • Dostupné jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Jako výstupní jazyk je k dispozici řada jazyků, například čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, portugalština, nizozemština a jiné
 2. .2 Geometrie

  Vstupní data

  Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

  Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v EN 1995-1-1:2004 (EC 5) a vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Rovněž při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

  Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky. Zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinací zatěžovacích stavů podle EN 1990, příp. DIN 1055-100 a DIN 1052. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

 3. .4 Řídicí parametry

  Posouzení

  V programu RX-TIMBER Glued-Laminated Beam lze definovat následující nastavení výpočtu:

  • Prováděná posouzení
   • Výběr požadovaných posouzení
   • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
   • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot deformační analýze
   • Definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (volitelně pro F 30-B, F 60-B, F 90-B a uživatelsky definované)
   • Stanovení momentu klopení pro vidlicové podepření
  • Definice podporových podmínek nosníku
  • Optimalizace nosníku prostřednictvím:
   • Úpravy výšky nosníku
   • Úpravy plochy nosníku
   • Změny šířky průřezu
   • Odstupu bočních podepření
 4. .2 Posouzení - vše

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků.

  Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD