RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Software pro navrhování a statiku dřevěných konstrukcí

 • Dřevěná konstrukce - železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Posouzení lepených lamelových nosníků

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX-TIMBER Glued‑Laminated Beam posuzuje lepené lamelové nosníky na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle EN 1995‑1‑1 (EC 5).

Posouzení lze provést také podle normy DIN 1052:2008‑12. K dispozici je i možnost posouzení požární odolnosti podle EN 1995‑1‑2 nebo DIN 4102, č. 22.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů nosníků:
   • Přímý nosník konstantní výšky
   • Nosník pultové střechy
   • Sedlový nosník
   • Zakřivený nosník
   • Nosník sedlové střechy se šikmým dolním pásem a konstantní výškou
   • Nosník sedlové střechy se šikmým dolním pasem a proměnnou výškou
   • Nosník proměnného průřezu - parabolický
   • Nosník proměnného průřezu - lineární se zaoblením ve střední části
  • Ošetření asymetrických nosníků s konzolami a bez konzol
  • Umístění volného vrcholového klínu
  • Volitelné zohlednění výztužných prvků na příčný tah
  • Dva možné typy posouzení výztužných prvků na příčný tah:
   • Konstrukční v případě potřeby
   • Plné zachycení příčných tahů
  • Výpočet požadovaného počtu výztužných prvků na příčný tah a grafické znázornění jejich uspořádání v nosníku
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Pohodlné generování zatížení sněhem podle EN 1991-1-3 nebo DIN 1055:2005, část 5
  • Automatické stanovení zatížení větrem podle EN 1991-1-4 nebo DIN 1055:2005, část 4
  • Možnost zadání vlastních zatěžovacích stavů a zatížení
  • Automatické generování všech možných kombinací zatížení
  • Připojení k MS Excel a ovládání přes rozhraní COM
  • Databáze materiálů pro obě normy
  • V EC 5 (EN 1995) jsou v současnosti k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   •  ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Velká Británie)
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Stručná informace o splnění, případně nesplnění daného posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi požadovanými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
 2. Vstupní data

  Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

  Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů uvedené v EN 1995-1-1:2004 (EC 5) nebo DIN 1052:2008-12 a ve vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Rovněž při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

  Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Zatěžovací stavy jsou pro kontrolu znázorněny graficky a zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinacích zatěžovacích stavů podle EN 1990, DIN 1055-100 nebo DIN 1052. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

 3. Posouzení

  V programu RX-TIMBER Glued-Laminated Beam lze definovat následující nastavení výpočtu:

  • Prováděná posouzení
   • Výběr požadovaných posouzení
   • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
   • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot deformační analýze
   • Definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (volitelně pro F 30-B, F 60-B, F 90-B a uživatelsky definované)
   • Stanovení momentu klopení pro vidlicové podepření
  • Definice podporových podmínek nosníku
  • Optimalizace nosníku prostřednictvím:
   • Úpravy výšky nosníku
   • Úpravy plochy nosníku
   • Změny šířky průřezu
   • Odstupu bočních podepření
 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků.

  Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD