RX-TIMBER Glued-Laminated Beam | Vstupní data

Funkce programu

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v EN 1995-1-1:2004 (EC 5) a vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Rovněž při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky. Zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinací zatěžovacích stavů podle EN 1990, příp. DIN 1055-100 a DIN 1052. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD