RX-TIMBER Roof

Software pro navrhování a statiku dřevěných konstrukcí

 • Dřevěná konstrukce - železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Posouzení dřevěných krovů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX‑TIMBER Roof provádí posouzení pultových a sedlových střech na mezní stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle EN 1995‑1‑1.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střešních konstrukcí:
   • Plochá střecha
   • Pultová střecha
   • Sedlová střecha (symetrická / asymetrická)
  • Možnost definovat přídavné podpory a neomezený výběr stupňů volnosti (doplňková neomezená definice lineárních a rotačních tuhostí podpor a uvolnění)
  • Uspořádání až pěti hambálků/kleštin včetně mezilehlých podpor pro sedlové střechy
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytvoření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti a požární odolnosti (možné dodatečné zadání několika prutových a uzlových zatížení)
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • BulgariaBDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bulharsko)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • IrelandI.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Velká Británie)
   • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Zadání konzol s náběhem se seříznutím vláken na dolní straně krokve
  • Rozsáhlá databáze materiálů, kterou je možné rozšířit o materiály definované uživatelem
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
 2. Vstupní data

  Při modelování krovu jsou k dispozici různé varianty. Obrázky různých konstrukcí usnadňují zadávání geometrie. Změny jsou automaticky upravovány.

  Dále je možné uvažovat oslabení průřezů na podporách. Volitelně je možné zvolit posouzení tlaku na podporách na straně krokve

  Stálá zatížení (například konstrukcí střechy) je možné zadat pomocí obsáhlé a rozšiřitelné databáze materiálů. Zatížení od konzolových nosníků a hambalků či kleštin lze zadat odděleně. Integrované generátory umožňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Ručně lze přidat jakékoliv osamělé nebo rovnoměrné zatížení.

  Pro usnadnění kontroly jsou zatěžovací stavy graficky znázorněny a jsou zahrnuty v automaticky generovaných kombinacích podle EC 5. Tak je zadávání zjednodušeno na minimum. Pro stabilitní analýzu a posouzení použitelnosti je možné měnit zadání ručně, například nezohledňovat použitelnost konzolových nosníků (přesahů střechy).

 3. Posouzení

  V RX-TIMBER Roof jsou možná následující nastavení výpočtu:
  • Výběr posouzení, která se mají provést (MSÚ, MSP, požární odolnost)
  • Volba, zda zobrazit podporové síly a deformace
  • Úprava doporučených mezních hodnot pro mezní stav použitelnosti
  • Specifikace parametrů pro posouzení požární odolnosti v souladu se zjednodušenou metodou
  • Zvýšení pevnosti podle EN 1995‑1‑1, odstavec 3.2 nebo 3.3
 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost a ověřitelnost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD