RX-TIMBER Roof

Posouzení dřevěných krovů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX‑TIMBER Roof provádí posouzení pultových a sedlových střech na mezní stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle EN 1995‑1‑1.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střech:
   • Plochá
   • Pultová
   • Sedlová střecha (symetrická/asymetrická)
  • Zadání libovolné přídavné podpory a volný výběr stupňů volnosti (dodatečné bezplatné zadání tuhosti posuvné a rotační pružiny podpor a kloubů)
  • Uspořádání až pěti límců/vazníků včetně mezilehlé podpory sedlové střechy
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro mezní stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti (dodatečné zadání zatížení na prut a uzel)
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA: 2012-02 (Bulharsko)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • IrelandJE EN 1995-1-1/NA: 2010-03 (Irsko)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
   • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA: 2011-02 (Kypr)
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Zadání konzol s náběhy s řezem na zrno na spodní straně krokve
  • Rozsáhlá databáze materiálů, kterou lze dále rozšiřovat o uživatelské materiály
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Barevné referenční stupnice ve výsledkových tabulkách
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
 2. .1 Základní údaje

  Vstupní data

  Při modelování krovu jsou k dispozici různé varianty. Obrázky různých konstrukcí usnadňují zadávání geometrie. Změny jsou automaticky upravovány.

  Dále je možné uvažovat oslabení průřezů na podporách. Volitelně je možné zvolit posouzení tlaku na podporách na straně krokve

  Stálá zatížení (například konstrukcí střechy) je možné zadat pomocí obsáhlé a rozšiřitelné databáze materiálů. Zatížení od konzolových nosníků a hambalků či kleštin lze zadat odděleně. Integrované generátory umožňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Ručně lze přidat jakékoliv osamělé nebo rovnoměrné zatížení.

  Pro usnadnění kontroly jsou zatěžovací stavy graficky znázorněny a jsou zahrnuty v automaticky generovaných kombinacích podle EC 5. Tak je zadávání zjednodušeno na minimum. Pro stabilitní analýzu a posouzení použitelnosti je možné měnit zadání ručně, například nezohledňovat použitelnost konzolových nosníků (přesahů střechy).

 3. .2 Posouzení - vše

  Posouzení

  V RX-TIMBER Roof jsou možná následující nastavení výpočtu:

  • Výběr posouzení, která se mají provést (MSÚ, MSP, požární odolnost)
  • Volba, zda zobrazit podporové síly a deformace
  • Úprava doporučených mezních hodnot pro mezní stav použitelnosti
  • Specifikace parametrů pro posouzení požární odolnosti v souladu se zjednodušenou metodou
  • Zvýšení pevnosti podle EN 1995‑1‑1, odstavec 3.2 nebo 3.3
 4. Tiskový protokol

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost a ověřitelnost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků jsou shrnuty v tiskovém protokolu, který zajišťuje obsáhlou a přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
360,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD