Budynek z betonu

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Pytanie: Czy możliwe jest przeniesienie właściwości, takich jak przekrój lub grubość powierzchni, a także materiał powierzchni istniejącego elementu na nowy element?

Odpowiedź: Podczas tworzenia nowego elementu (pręta, powierzchni, bryły) w dolnej części okna dialogowego znajduje się odpowiednia funkcja, która umożliwia zaimportowanie właściwości innego elementu (patrz rysunek 01).

Po aktywowaniu funkcji należy kliknąć element, z którego mają zostać przeniesione właściwości. Oprócz geometrii i materiału, przenoszone są również inne ustawienia, takie jak mimośrody lub modyfikacje sztywności.

Słowa kluczowe

Importuj właściwość

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 302x
 • Pobrane 59x
 • Zaktualizowane 14. maja 2021
 • Liczba węzłów 71
 • Liczba linii 77
 • Liczba prętów 2
 • Ilość powierzchni 11
 • Ilość przypadków obciążenia 4
 • Ilość KO 41
 • Ilość kombinacji wyników 4
 • Ciężar całkowity 67,151 t
 • Wymiarowanie 5.000 x 5.000 x 5.750 m
 • Wersja programu 5.26.00.158583

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.
Zaproszenie na wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja na temat drewna

Konferencje 12. kwietnia 2022 - 14. kwietnia 2022

Zaproszenie na wydarzenie

Kongres Konstrukcji 2022

Konferencje 21. kwietnia 2022 - 22. kwietnia 2022

Projektowanie szkła za pomocą oprogramowania Dlubal

Projektowanie szkła za pomocą oprogramowania Dlubal

Webinar 8. czerwca 2021 14:00 - 14:45 CEST

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Analiza czasowa eksplozji w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EDT

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Webinar 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 BST

MES - Rozwiązywanie problemów i optymalizacja w RFEM

Rozwiązywanie problemów i optymalizacja MES w RFEM

Webinar 11. listopada 2020 14:00 - 15:00 EDT

Interakcja struktura gruntu w RFEM

Interakcja konstrukcji z podłożem w RFEM

Webinar 27. października 2020 14:00 - 14:45 BST

Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM zgodnie z NBC 2015

Webinar 30. września 2020 14:00 - 15:00 EDT

Dokumentowanie wyników w protokole wydruku programu RFEM

Webinar 25. sierpnia 2020 14:00 - 14:45 CEST

Wymiarowanie betonu zgodnie z ACI 318-19 w RFEM

Webinar 20. sierpnia 2020 14:00 - 15:00 EDT