Ściana murowana ze skosami

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Model stworzony przez zespół techniczny Dlubal Latam. Model jest również dostępny jako sparametryzowany blok na stronie firmy Dlubal Latam.

Słowa kluczowe

mur

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 62x
  • Pobrane 11x
  • Liczba węzłów 7
  • Liczba linii 9
  • Liczba prętów 9
  • Ilość powierzchni 3
  • Ciężar całkowity 6325 t
  • Wymiarowanie 6000 x 0,000 x 4306 m
  • Wersja programu 5.27.00

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.