Cube – przykład walidacji

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Stworzenie przykładu walidacyjnego dla obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) jest kluczowym krokiem w zapewnieniu dokładności i wiarygodności wyników symulacji. Proces ten polega na porównywaniu wyników symulacji CFD z danymi eksperymentalnymi lub analitycznymi uzyskanymi w rzeczywistych sytuacjach. Celem jest ustalenie, czy model CFD może wiernie odwzorować zjawiska fizyczne, które ma symulować. W tym przewodniku opisano kroki niezbędne do opracowania przykładu walidacyjnego dla symulacji CFD, od wyboru odpowiedniego scenariusza po analizę i porównanie wyników. Skrupulatnie wykonując te kroki, inżynierowie i badacze mogą zwiększyć wiarygodność swoich modeli CFD, torując drogę do ich efektywnego zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak aerodynamika, lotnictwo i badania nad środowiskiem.

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 297x
  • Pobrane 18x
  • Zaktualizowane 2. stycznia 2024

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.

Świętuj z nami 10-lecie

Dlubal Software - strzał w 10! Warszawa

Konferencje 21. marca 2024 10:00 - 16:00 CEST

Dlubal Software - strzał w 10!<BR>ZNÓW TA STATYKA

Dlubal Software - strzał w 10! ZNÓW TA STATYKA

Konferencje 5. kwietnia 2024 10:00 - 16:00 CEST

Zaproszenie

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 9. kwietnia 2024 - 12. kwietnia 2024

Projektowanie hal według Eurokodów

Projektowanie hal według Eurokodów

Konferencje 16. kwietnia 2024 - 17. kwietnia 2024

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 8. maja 2024 16:00 - 17:00 CEST

InfoDay<BR>Dlubal Software - strzał w 10!

Dlubal Software - strzał w 10! Kraków

Konferencje 29. maja 2024 10:00 - 16:00 CEST

Obliczanie płyt żelbetowych w RFEM 6

Wymiarowanie płyt żelbetowych w RFEM 6

Webinarium 22. lutego 2024 14:00 - 15:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 23. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET