Połączenie belka-słup

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Parameterization of the connection geometry of a sigma profile beam to a C-profile column through a support plate linked to the column by clips. Including modeled nonlinear links, releases, and welding beads.


A model created by the Dlubal Latam engineering team. Model jest również dostępny jako sparametryzowany blok na stronie internetowej Dlubal Latam.

Słowa kluczowe

Stal słup Belka Połączenie Sigma Ceownik Wsparcie techniczne Płyta Klipy Odnośnik spoina Ścieg

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 320x
 • Pobrane 19x
 • Zaktualizowane 2. stycznia 2024
 • Parametry bloku mogą być edytowane dynamicznie
 • Liczba węzłów 162
 • Liczba linii 193
 • Liczba prętów 3
 • Liczba powierzchni 36
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 2
 • Ilość KO 2
 • Liczba kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 0,008 t
 • Wymiarowanie 0,604 x 1,600 x 0,068 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.