Drewniana wieża w Lesie Bawarskim, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Projekt, analiza strukturalna i wykonanie:
WIEHAG GmbH
Altheim, Niemcy
www.wiehag.com
 Architekt Josef Stöger
Schönberg, Niemcy
www.architekt-stoeger.de
Inwestor Erlebnis Akademie AG
Bad Kötzting, Niemcy
www.eak-ag.de/eakag

Długość: 35,5 m, szerokość: 35,5 m, wysokość: 44,0 m, masa: 310 t
Węzły: 1 460, pręty: 2 337, materiały: 5, przekroje: 31

Ścieżka prowadząca przez korony drzew lasu ma długość całkowitą 1.300 m i jest najdłuższą ścieżką nadrzewną na świecie. Została wybudowana w roku 2009 w Parku Narodowym Lasu Bawarskiego w Niemczech. Główną atrakcją turystyczną jest możliwość wejścia na drewnianą wieżę o wysokości 44 m. Składa się ona z konstrukcji spiralnej o długości 520 m, połączonej bezpośrednio ze ścieżką nadrzewną o długości 780 m.

Architektura i analiza statyczna

Wieża o kształcie przypominającym jajo została zbudowana wokół trzech drzew, osiagających wysokość do 38 m, rosnących na formacji skalnej.

W ten sposób zwiedzający mają możliwość prześledzenia poszczególnych etapów wzrostu drzew. Po dotarciu do dwupiętrowej stalowej platformy znajdującej się u góry wieży, mogą podziwiać park narodowy.

Główna konstrukcja nośna wieży, wykonana przede wszystkim z drewna, składa się z 16 belek z klejonego drewna (modrzew), które są zakrzywione i ustawione z zachowaniem symetrii obrotowej. Górna część wieży została usztywniona gęstą siatką z ukośnych stalowych prętów. Dolną część usztywniono czterema krzyżami, odpornymi na ściskanie i rozciąganie, składającymi się ze stalowych przekrojów zamkniętych, zakotwionych drewnianymi łukami. Drewniana spiralna konstrukcja jest przymocowana do drewnianych łuków za pomocą stalowych podwieszonych elementów i wtórnych stalowych belek.

Układ konstrukcyjny obliczono zgodnie z teorią drugiego rzędu. W wyniku obliczeń uzyskano siłę ściskania drewnianych łuków o wartości 1,160 kN oraz maksymalne odkształcenie wieży w poziomie wynoszące 15.7 cm.

Ralf Kolm, inżynier w firmie WIEHAG odpowiedzialny za analizę statyczo-wytrzymałościową, mówi:
“Kształ przypominający jajo wymagał zastosowania programu potrafiącego obliczyć konstrukcje przestrzenne. Postanowiliśmy pracować z programem RSTAB firmy Dlubal Software, który najlepiej sprawdza się przy takich wyzwaniach.”
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD