Montaż nowych zbiorników na wodę w USA

Projekt klienta

Producent zbiornika Aquamate, Australia
www.aquamate.com.au
Projekt konstrukcyjny zbiornika Rocky Summit EC, USA
www.rockysummitec.com

Aquamate, wiodący producent zborników na wodę w Australii, planuje wejść na rynek pólnocnoamerykański pod koniec 2016 roku.

Dlatego konieczna była wcześniejsza weryfikacja, czy zbiorniki spełniają wszystkie warunki amerykańskich norm.

Klient firmy Dlubal Software, Rocky Summit Engineering Consulting z Irving, Texas, USA, był odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy statyczno-wytrzymałościowej i sporządzenie projektu zgodnie z amerykańską normą ANSI/AISC 360‑10.

Budowa

Konstrukcja została zamodelowana i obliczona w RFEM. Modele zbiorników zostały wygenerowane i obliczone zgodnie z uwzględnieniem wszystkich przypadków obciążeń (śnieg, wiatr, ruchy sejsmiczne, etc.) zgodnie z normami obowiązującymi w różnych regionach kraju.

"Oprogramowanie zapewniło zgodność zbiorników z normami stosowanymi w różnych regionach USA. Poza tym, możliwe było określenie granic sieci sprzedaży w oparciu o wyniki konstrukcyjne, co z kolei pozwoliło nam stworzyć rozwiązania przesunięcia tych granic na inne tereny, trudne pod względem środowiska naturalnego, takie jak Kalifornia, będąca rejonem o dużej aktywności sejsmicznej, lub tereny na dużych wysokościach, gdzie występuje duże obciążenie śniegiem", wyjaśnia Fernando Peña z Rocky Summit EC.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD