Zadaszenie stacji paliw w Douala, Kamerun

Projekt klienta

Obliczenia i analiza statyczno-wytrzymałościowa CASTI GROUP
Kamerun
www.casti.cm/
Inwestor GULFIN Cameroun
Kamerun

Nowe zadaszenie stacji paliw koncernu naftowego GULFIN Cameroun w Douala, jest charakterystyczną konstrukcją z mimośrodowymi słupami oraz niesymetrycznie rozstawionymi długimi wspornikami, podpartymi na wysokości 6,5 m.

CASTI GROUP, klient Dlubal Software z siedzibą w Kamerunie, zaprojektował konstrukcję oraz zarządzał i prowadził nadzór nad budową.

Zespół inżynierów CASTIGROUP opracował projekt konstrukcji zgodnie z Eurokodami, korzystając z programu RSTAB i modułu dodatkowego STEEL EC3.

Konstrukcja

Zadaszenie zajmuje 130 m2.  Słupy są mimośrodowe, połączone z belką podpierającą o długości 9 m. Słupy przenoszą obciążenia z belek poprzecznych, które podpierają kratownicę, okalającą zadaszenie. Brak równowagi, będący skutkiem ustawienia niesymetrycznych belek (przedniej i tylnej) jest zmniejszony poprzez zastosowanie spadków po każdej stronie rynny.

Główna belka podpierająca zbudowana jest z profilu HEB 240, natomiast słupy to HEB 300. Pasy kratownic najpierw zaprojektowano jako HEB 120, następnie zamienione na HEB 100 w module dodatkowym RF-/STEEL Plasticity, który umożliwia uwzględnianie rezerw plastycznych przekroju.

Pokrycie dachu wykonano z przezroczystych paneli poliwęglanowych, podwójnie zakrzywionych w kierunku środkowej rynny, podpieranej przez główną belkę.

Zarówno produkcja, jak i montaż konstrukcji dachu przeprowadziła firma, specjalizująca się w konstrukcjach stalowych. Inwestor wybrał tę firmę ze względu na możliwość kompleksowego montażu zadaszenia stacji.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Plasticity 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą PIFM i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD