Projekt BIM - nowy zakład w Graben-Neudorf

Projekt klienta

Klient SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
www.sew-eurodrive.de
Architekci Studio Wolfhugel, Hoerdt, Francja i 
Dill + Hauf Architekci
www.dill-hauf.de
Analiza statyczno-wytrzymałościowa Ingenieurbüro Grassl GmbH
www.grassl-ing.de

Wymiary mostu

SWE-Eurodrive GmbH & Co. KG, niemiecka firma rodzinna działająca w branży techniki napędowej, zamierza rozbudować do 2019 roku swój zakład produkcyjny w Graben-Neudorf. Powierzchnia istniejącego zakładu - 110 000 m² - zostanie niemal podwojona. Głównymi elementami, które mają zostać poddane rozbudowie, są: budynek fabryki, most drogowy, pomost dla mediów, z którego jednocześnie mogą korzystać piesi.

Planowanie całego projektu było przeprowadzone zgodnie z BIM. Na etapie projektu stworzono cyfrowy model całej konstrukcji, który następnie był szczegółowo opracowywany w drodze dalszego planowania.

Za obliczenia konstrukcyjne odpowiedzialne było biuro inżynierskie Grassl GmbH ze Stuttgartu. Inżynierowie opracowali w programie Revit i Tekla Structures konstrukcję wsporczą i skorzystali z bezpośredniej wymiany danych z RFEM, aby przeprowadzić analizę konstrukcyjną. Modyfikacje przekrojów z analizy konstrukcyjnej zostały przeniesione z powrotem do programu Revit i Tekla Structures i zaktualizowane w modelu budynku.

Budynek fabryki

Budynek fabryki składa się z jednokondygnacyjnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 28 000 m2 (Rysunek 1, u góry), budynku technicznego i budynku administracji z biurami i pomieszczeniami dla pracowników (Rysunek 1, u góry po lewej stronie) oraz magazynu wysokiego składowania (Rysunek 1, u góry pośrodku).

W przypadku budynku administracyjnego i technicznego użyto betonu układanego na miejscu, a magazyn wysokiego składowania wybudowano przy użyciu prefabrykowanych elementów z betonu zbrojonego i sprężonego. Zaprojektowano prefabrykowane słupy utwierdzone przy podstawie, o długości 30 m i masie do 80 t, a także dźwigary z betonu sprężonego o długości 31,30 m.

Prefabrykowane słupy rozmieszczone zostały w jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej na planie siatki o rozmiarach 24 m x 24 m. Konstrukcja dachu składa się ze stalowych kratownic, obejmujących ułożone równolegle dźwigary główne co 24 m i dźwigary drugorzędne co 6 m.

Pomost dla mediów i pieszych

Pomost dla mediów o całkowitej długości 106,20 m został zaprojektowany jako odizolowana stalowa konstrukcja kratownicowa o szerokości 3,40 m i wysokości około 2,45 m. Zakres rozpiętości pomostu jest różny, a maksymalny to 35,50 m. Poziom przeznaczony dla ruchu pieszych jest podwieszony do mostu dla mediów za pomocą cięgien rozciąganych.

Słupy z betonu zbrojonego stanowią podpory mostu, które przenoszą obciążenia pionowe i boczne. Szyb ze schodami z betonu zbrojonego po stronie północnej służy jako trzon przenoszenia sił poziomych mostu.

Nawet po ukończeniu tego flagowego projektu, korzyści płynące z planowania w oparciu o model będą nadal procentować. Klient posiada całą konstrukcję z zachowaną dostępną informacją o komponentach, co będzie pomocne w obsłudze, utrzymaniu i przebudowach itd.

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD