BIM projekt novostavby továrny v Graben-Neudorfu

Projekt zákazníka

Investor SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
www.sew-eurodrive.de
Architekti Studio Wolfhugel, Hoerdt, Frankreich und
Dill + Hauf Architekten
www.dill-hauf.de
Návrh nosné
konstrukce
Ingenieurbüro Grassl GmbH
www.grassl-ing.de

Rozměry mostu

Německá rodinná firma SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG zabývající se výrobou pohonné techniky chce do roku 2019 rozšířit svou továrnu v Graben-Neudorfu. Stávající rozloha továrny 110 000 m² bude téměř zdvojnásobena. Hlavními součástmi tohoto rozšíření je budova továrny, kombinovaná lávka pro pěší a pro média a silniční most.

Celý projekt byl vypracován metodikou BIM. Již ve fázi návrhu byl vytvořen digitální celkový model, který je během dalšího projektování stále detailněji propracováván.

Statická společnost Grassl GmbH ze Stuttgartu byla zodpovědná za návrh nosné konstrukce. Její projektanti vytvořili nosnou konstrukci v programech Revit a Tekla Structures, přičemž využili přímá rozhraní s programem RFEM, ve kterém provedli statický výpočet. Změny průřezů vyplývající ze statického výpočtu byly předány zpět do programů Revit a Tekla Structures a byly aktualizovány v modelu konstrukce.

Budova továrny

Budova továrny se skládá z jednopodlažní výrobní haly o rozloze 28 000 m² (Obr. 1, nahoře), technické a administrativní budovy s kancelářemi a sociálním příslušenstvím (Obr. 1, vlevo nahoře) a ze skladu vybaveného vysokými regály (Obr. 1, uprostřed nahoře).

Zatímco na stavbu technické a administrativní budovy byl použit zejména monolitický beton, na stavbu skladu se použily prefabrikáty ze železobetonu a předpjatého betonu. Byly zde osazeny předpjaté prefabrikované sloupy se spodním vetknutím o délce 30 m a hmotnosti až 80 t a vazníky z předpjatého betonu o délce 31,30 m.

Jednopodlažní výrobní hala má osový rastr 24 m x 24 m, ve kterém jsou uspořádány vetknuté prefabrikované železobetonové sloupy. Střešní konstrukce sestává z ocelových příhradových vazníků s hlavními nosníky a rovnoběžnými pásy ve vzdálenostech od sebe 24 m a vedlejšími nosníky ve vzdálenostech 6 m.

Potrubní most s lávkou pro pěší

Potrubní most o celkové délce 106,2 m je navržen jako ocelová příhradová konstrukce s tepelnou izolací o šířce 3,40 m a výšce cca 2,45 m. Rozpětí podpor jsou různá, maximální délka jednoho pole je 35,50 m. Pod potrubním mostem je na táhlech zavěšena ocelová konstrukce lávky pro pěší.

Železobetonové podpory přebírají svislé a vodorovné zatížení mostu. Železobetonová šachta na severní straně se schodištěm slouží jako pevný bod, který přebírá podélné síly.

Možnosti projektování s využitím modelu se zajisté dobře využijí i po dokončení tohoto ukázkového projektu metodikou BIM. Investor bude mít k dispozici celkový model včetně detailních informací o stavbě, které bude moct dobře využít při vlastním provozu, údržbě či při přestavbách.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD