BIM projekt novostavby továrny v Graben-Neudorfu, Německo

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Německá rodinná firma SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG zabývající se výrobou pohonné techniky chce do roku 2019 rozšířit svou továrnu v Graben-Neudorfu. Stávající rozloha továrny 110 000 m² bude téměř zdvojnásobena. Hlavními součástmi tohoto rozšíření je budova továrny, kombinovaná lávka pro pěší a pro média a silniční most.

Investor SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
www.sew-eurodrive.de
Architektonický návrh Studio Wolfhugel, Hoerdt, Francie 
a Dill + Hauf Architekten 
www.dill-hauf.de
Statický výpočet Ingenieurbüro Grassl GmbH
www.grassl-ing.de

Rozměry mostu

Model

Celý projekt byl vypracován metodikou BIM. Již ve fázi návrhu byl vytvořen digitální celkový model, který je během dalšího projektování stále detailněji propracováván.

Statická společnost Grassl GmbH ze Stuttgartu byla zodpovědná za návrh nosné konstrukce. Její projektanti vytvořili nosnou konstrukci v programech Revit a Tekla Structures, přičemž využili přímá rozhraní s programem RFEM, ve kterém provedli statický výpočet. Změny průřezů vyplývající ze statického výpočtu byly předány zpět do programů Revit a Tekla Structures a byly aktualizovány v modelu konstrukce.

Budova továrny

Budova továrny se skládá z jednopodlažní výrobní haly o rozloze 28 000 m² (Obr. 1, nahoře), technické a administrativní budovy s kancelářemi a sociálním příslušenstvím (Obr. 1, vlevo nahoře) a ze skladu vybaveného vysokými regály (Obr. 1, uprostřed nahoře).

Zatímco na stavbu technické a administrativní budovy byl použit zejména monolitický beton, na stavbu skladu se použily prefabrikáty ze železobetonu a předpjatého betonu. Byly zde osazeny předpjaté prefabrikované sloupy se spodním vetknutím o délce 30 m a hmotnosti až 80 t a vazníky z předpjatého betonu o délce 31,30 m.

Jednopodlažní výrobní hala má osový rastr 24 m x 24 m, ve kterém jsou uspořádány vetknuté prefabrikované železobetonové sloupy. Střešní konstrukce sestává z ocelových příhradových vazníků s hlavními nosníky a rovnoběžnými pásy ve vzdálenostech od sebe 24 m a vedlejšími nosníky ve vzdálenostech 6 m.

Potrubní most s lávkou pro pěší

Potrubní most o celkové délce 106,2 m je navržen jako ocelová příhradová konstrukce s tepelnou izolací o šířce 3,40 m a výšce cca 2,45 m. Rozpětí podpor jsou různá, maximální délka jednoho pole je 35,50 m. Pod potrubním mostem je na táhlech zavěšena ocelová konstrukce lávky pro pěší.

Železobetonové podpory přebírají svislé a vodorovné zatížení mostu. Železobetonová šachta na severní straně se schodištěm slouží jako pevný bod, který přebírá podélné síly.

Možnosti projektování s využitím modelu se zajisté dobře využijí i po dokončení tohoto ukázkového projektu metodikou BIM. Investor bude mít k dispozici celkový model včetně detailních informací o stavbě, které bude moct dobře využít při vlastním provozu, údržbě či při přestavbách.

Umístění projektu


Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2165x
  • Aktualizováno 10. února 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
800,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
1 000,00 EUR