Rozszerzone możliwości modelowania podpór

Wskazówki i porady

W programie RFEM 5 rozszerzyliśmy dodatkowe funkcje dla podpór węzłowych i powierzchniowych. Oprócz już dostępnych opcji, RFEM 5 oferuje także funkcje typu podpora węzłowa – tarcie lub nieliniowe relacje jak np. poślizg. W obszarze podpór powierzchniowych, możliwe jest bezpośrednie określenie podpór sztywnych.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD