Regulowane wartości wyników dla powierzchni

Wskazówki i porady

000676 28. lutego 2017 Wskazówki i porady Gerhard Rehm Wyniki RFEM

W przypadku stosunkowo dużych i stosunkowo małych powierzchni, może się zdarzyć, że automatycznie utworzone wartości wyników nie będą pasowały do modelu: w przypadku dużych powierzchni, może być zbyt dużo wartości wyników, w przypadku małych powierzchni, zbyt mało.

Powodem tego jest raster punktów standardowo ustawiony na 0.5 m. W zakładce "Raster" w oknie dialogowym "Edytuj powierzchnię", można zmienić tę wartość. Tak więc możliwa jest zmiana liczby punktów rastru, jak i rozstawu rastru.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD