Podpora typu rusztowanie zależna od siły normalnej

Wskazówki i porady

Zaletą wielu konstrukcji tymczasowych, takich jak rusztowania, jest ich praca przestrzenna oraz łatwość dostosowania do warunków geometrycznych. Stateczność konstrukcji jest zwykle osiągana dzięki realizowaniu podparcia węzłowego poprzez płytki stalowe o stosunkowo niedużych wymiarach.

Jednakże w takim przypadku podpora węzłowa pracuje jako podpora powierzchniowa.

Sztywna płyta reaguje początkowo w sposób przegubowy. Następnie wraz z narastającym obrotem pręta podpieranego, uzyskuje zdolność do przenoszenia momentu. Zależność ta została opisana w następujących normach, w zależności od typu konstrukcji:

  • EN 12811‑1: Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
  • EN 1065: Regulowane teleskopowe podpory stalowe - Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczeń i badań

Program RFEM umożliwia wprowadzanie nieliniowości typu ‘Rusztowanie’ dla stopni swobody (φX' i φY') podpory węzłowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach. Po wybraniu opcji w oknie dialogowym Edytować podporę węzłową, można utworzyć wykres zależności momentu obrotowego Mφ dla odpowiednich podpór węzłowych:

  • φ0 = poślizg
  • C = sztywność obrotowa
  • e0 = mimośród poślizgu (zależny od ke0 i D)
  • emax = maksymalny mimośród (zależny od kemax i D)
  • ke0 = współczynnik mimośrodu poślizgu
  • kemax = współczynnik maksymalnego mimośrodu
  • D = zewnętrzna średnica pręta
  • PZ' = siła podporowa w kierunku Z'

Dopóki nie zostanie osiągnięty kąt obrotu φ0 podpora pozostanie przegubową. Następnie, obrót nie ulegnie zmianie, dopóki nie zostanie osiągnięty moment Me0 = ke0 × D × PZ'. Pomiędzy momentem Me0 a momentem Memax = kemax × D × PZ', podpora działa ze sztywnością obrotową C. Po osiągnięciu Memax dochodzi do uplastycznienia.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD