Podpora typu lešení závislá na normálové síle

Tipy & triky

Účel mnoha dočasných konstrukcí, jako jsou například lešení nebo ztužení, je přizpůsoben různým geometrickým podmínkách díky jejich chování. Stabilního stavu konstrukce je obvykle dosaženo pomocí plošných podpor.

Tato plošná podpora ovlivňuje stabilitu celé konstrukce. Zde již podpora nepůsobí jako uzlová podpora, ale jako „plošné podepření”.

Nepružná plošná podpora působí v této situaci nejprve pružně. Se zvyšujícím se natočením podepřených prutů vzniká určitá momentová tuhost. Tento speciální vztah je popsaný v následujících normách podle typu konstrukce:

  • EN 12811-1: Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
  • EN 1065: Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

Program RFEM poskytuje možnost nelinearity „Lešení” pro stupně volnosti uzlové podpory φX a φY jako je vyžadováno normami. Po zvolení možnosti v dialogu Uzlové podpory můžete vytvořit diagram závislosti momentu na pootočení pro příslušné uzlové podpory:

φ0 Prokluz
C Pružná rotační tuhost
E0 Excentricita prokluzu (v závislosti na ke0 a D)
Inmax Maximální excentricita (v závislosti na kemax a D)
Ke0 Součinitel excentricity prokluzu
Kemax Maximální součinitel excentricity
D Vnější průměr prutu
PZ' Podporová síla ve směru Z'

Dokud není dosažen úhel natočení φ0, podpora zůstává kloubovou. Poté se rotace nemění až do okamžiku, kdy je dosaženo Me0 = ke0 × D × PZ'. Mezi okamžikem Me0 a momentem Memax = kemax × D × PZ' působí podpora s tuhostí C. Po dosažení Memax začíná průběh tečení.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD