Wartości na powierzchniach: Specjalne ustawienia dla redukcji

Wskazówki i porady

W programie RFEM możemy graficznie wyświetlać wyniki na powierzchniach. W zależności od potrzeby użytkownika istnieje możliwość wyświetlania kilku wartości lub dostosowanie ich w taki sposób, aby pokryły całą konstrukcję. Ważne jest, aby móc znaleźć ekstremalne wartości lokalne, w tym celu w nawigatorze można wybrać opcję wyświetlania wartości max/min dla wszystkich lokalnych wartości ekstremalnych.

Ponadto istnieje dodatkowo funkcja pozwalająca na określenie kryteriów wyszukiwania lokalnych ekstremów, możemy ją wywołać klikając prawym przyciskiem myszy w nawigatorze.

Na rysunku widzimy 2 różne kryteria dla ekstremalnych wartości lokalnych. Na pierwszym widzimy wyniki przechodzące z 50% (2.63 cm²/m) w zakresie trzech elementów, te ustawienia pokazują wyniki dla krawędzi żółtego pola. Jeśli chcemy uzyskać wartości pochodzące z ciemno-żółtych powierzchni, należy zwiększyć zakres wpływu.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD