Orientacja prętów styczna do prętów zakrzywionych lub pojedynczo zakrzywionych powierzchni

Wskazówki i porady

Aby w programie RFEM połączyć pręty stycznie do zakrzywionego pręta lub zakrzywionej powierzchni, konieczne jest zdefiniowanie obrotu dołączanych prętów. Aby uniknąć ręcznego definiowania obrotu, można wyświetlić punkt środkowy zakrzywionej linii i umieścić na nim węzeł. Następnie można wybrać opcję "Obrót pręta przez węzeł pomocniczy" i określić odpowiednie węzły pomocnicze. W ten sposób pręty obracają się automatycznie w określonej płaszczyźnie (x-z na naszym przykładzie), a górna krawędź obróconego przekroju jest równoległa do stycznej linii zakrzywionej.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD