Efektywna wytrzymałość na rozciąganie betonu podczas zarysowania

Wskazówki i porady

Począwszy od wersji 5.06, mamy możliwość korzystania z funkcji dostosowania efektywnej wytrzymałości na rozciąganie betonu fct,eff,wk podczas zarysowania. Na samym początku przeprowadzania obliczeń w stanie granicznym użytkowalności, program sprawdza, czy siły wewnętrzne mogą powodować zarysowania w betonie. W tym celu stosuje się efektywną wytrzymałość betonu na rozciąganie podczas zarysowania. Wytrzymałość można dostosować za pomocą współczynnika. Szczegóły obliczeń pokazują zmodyfikowane wartości.

Efektywną wytrzymałość na rozciąganie betonu fct,eff,wk można dostosować w oknie “1.6 Zbrojenie”, w zakładce “Użytkowalność”.

Linki

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD