Połączenie prętów z powierzchniami w RFEM

Wskazówki i porady

W przypadku układów mieszanych, prętowo-powłokowych, należy zwrócić szczególną uwagę na punkty połączenia prętów z powierzchniami, ponieważ nie zawsze można odwzorować przeniesienie wszystkich sił wewnętrznych w miejscu połączenia.

Problematyczną siłą wewnętrzną jest moment skręcający powierzchni (mz ), który nie jest jednak uwzględniany w metodzie ES.

Stopnie swobody obrotu pręta, które obracają się wokół lokalnej osi z powierzchni, mogą być przenoszone w niewielkim stopniu lub wcale.

W większości przypadków obliczenia mogą zostać pomyślnie przeprowadzone, jednak odkształcenie wskazuje na niestateczność.

Rysunek 01 - Ilustracja problemu modelowania układów mieszanych składających się z prętów i powierzchni

Rozwiązanie

Jeżeli pręt znajduje się w tej samej płaszczyźnie co powierzchnia, może zostać wydłużony, na przykład, o odcinek długości jednego oczka siatki MES do wewnątrz powierzchni. Można też modelować krótkie pręty na krawędzi przyległej powierzchni.

Jeżeli pręt styka się z powierzchnią prostopadle, można utworzyć „krzyż łączący“ za pomocą prętów w płaszczyźnie powierzchni.

Ta procedura umożliwia wprowadzenie do powierzchni momentów wcześniej sprawiających problem, z zastosowaniem par sił osiowych.

Aby uniknąć zbytniego przesztywnienia układu, modelowane pręty pomocnicze powinny odpowiadać wymiarom przekroju pręta głównego.

Rysunek 02 - Rozwiązanie problemów z połączeniami podczas modelowania układów mieszanych prętowo-powłokowych

Słowa kluczowe

Modelowanie MES Połączenie pręta z powierzchnią Skręcanie

Do pobrania

Linki

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD