Parametryzacja modeli w RFEM 6/RSTAB 9

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Programy RFEM i RSTAB zapewniają wprowadzanie parametrów, które są korzystną funkcją produktu do tworzenia lub dostosowywania modeli za pomocą zmiennych. W ten sposób można wprowadzić dane modelu i wczytać dane w zależności od tych zmiennych (np. długość, szerokość, obciążenie ruchem itp.). Zmienne te nazywane są również parametrami i ustawiane są na przejrzystej liście dostępnej w programach. Można ich używać we wzorach w celu określenia wartości liczbowej. Dzięki temu zmiana parametru na liście parametrów powoduje dostosowanie wyników wszystkich wzorów, w których ten parametr jest używany.

W tym artykule pokażemy, jak sparametryzować element stężający kratownicy pokazanej na rysunku 1.

Zakładając, że konstrukcja została już zamodelowana w programie RFEM 6 poprzez przypisanie prętów i zdefiniowanie warunków brzegowych, jak pokazano na rys. 2, następnym krokiem jest zdefiniowanie stężenia. Jak wspomniano wcześniej, element ten zostanie zdefiniowany za pomocą sparametryzowanego wejścia. W ten sposób parametry można później zoptymalizować, a program może automatycznie określić optymalną pozycję elementu.

Po pierwsze, można utworzyć węzły pośrednie na górnym (pręt 2) i dolnym (pręt 3) pasie i połączyć je prostą linią. Aby zdefiniować te węzły, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pojedynczy pręt → podzielić pręt → n węzłów pośrednich. Ważne jest, aby tworzyć węzły bez dosłownego podziału prętów; dlatego należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru, jak pokazano na rysunku 3.

W ten sposób można zauważyć we właściwościach węzłów, że mają one typ „Na pręcie”, a pręt pozostaje całym elementem. Ponieważ pojedynczy pręt został podzielony przez jeden węzeł pośredni, względna odległość między utworzonym węzłem a węzłem początkowym i końcowym wynosi 50%. Jednak cztery pola wprowadzania są interaktywne i oprócz tego względnego określenia można wprowadzić wartość jako odległość bezwzględną (tj. Długość).

Teraz można rozpocząć nadawanie parametrów za pomocą menu Edycja → Parametry globalne. Zmienne, które należy zdefiniować, pochodzą z grupy jednostek „długość”, ponieważ interesuje nas umieszczenie elementu stężającego, który jest reprezentowany przez położenie jego węzłów na górnym i dolnym pasie. Stąd można zdefiniować parametry, jak pokazano na rys. 5; jeden dla górnego (Xtop ), a drugi dla dolnego pasa (Xbottom ). W ten sposób położenie węzłów zostanie zdefiniowane w odniesieniu do określonych wartości przypisanych do tych parametrów.

Po zdefiniowaniu parametrów można ich używać we wzorach do określania wartości numerycznych. Można to zrobić w oknie „Edycja” poszczególnych węzłów, w którym za pomocą edytora formuł można wpisać wzór na określenie odległości węzła od początkowego węzła pręta. Na przykład z równania pokazanego na rys. 6 wynika, że długość ta zostanie obliczona jako wartość parametru Xtop dodana do 0,5 m. Biorąc pod uwagę, że początkowo Xtop został ustawiony na 0, równanie daje wynik 0,5, co oznacza, że węzeł pozostanie w odległości 0,5 m (rys. 7).

Zaletą sparametryzowanego wejścia jest to, że zmiana parametru na liście parametrów powoduje zmianę wyników wszystkich formuł korzystających z tego parametru. Jeżeli więc ponownie otworzymy listę Parametry globalne i dla parametru Xtop zostanie ustawiona wartość 0,1, odległość tego węzła od węzła początkowego pręta zmieni się automatycznie na 0,6 (Xtop + 0,5) i węzeł zostanie przesunięty jak pokazano na rys. 8.

Można pójść o krok dalej i wykorzystać inne zalety edytora wzorów, takie jak wstawienie właściwości obiektu do równania, jak pokazano na rysunku 9.

Za pomocą odpowiedniej ikony otwórz dużą listę właściwości obiektów i ich podkategorii, a następnie wybierz tę, która Cię interesuje. Można na przykład wybrać współrzędną_1, która jest kartezjańską współrzędną X węzła. Powiązany węzeł można wskazać w polu tekstowym formuły, jak pokazano na rysunku 10. W tym przykładzie jesteśmy zainteresowani obliczeniem odległości węzła 5 względem współrzędnej X węzła 3. Oznacza to, że w przypadku przemieszczenia węzła 3 i zmiany jego współrzędnej X położenie węzła 5 zostanie automatycznie zmodyfikowane, ponieważ ta właściwość obiektu jest zawarta we wzorze.

W tym artykule pokazano, jak definiować parametry globalne i używać ich we wzorach do określania wartości numerycznych. Parametry te można również zoptymalizować zgodnie z różnymi aspektami, co będzie tematem przyszłego artykułu w Bazie wiedzy.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Parametryzacja Parametry Parametryzacja danych wejściowych

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 332x
  • Zaktualizowane 26. sierpnia 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 7. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 12. października 2022 16:00 - 19:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 18. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RSECTION | Studenci | Wprowadzenie do teorii wytrzymałości

Szkolenie online 19. października 2022 16:00 - 17:30 CEST

Optymalizacja wymiarowania konstrukcji w oparciu o narzędzia w RFEM 6

Optymalizacja wymiarowania konstrukcji w oparciu o narzędzia w RFEM 6

Webinar 20. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Konferencja naukowo-techniczna: Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Konferencje 19. października 2022 - 21. października 2022

Analiza geotechniczna w RFEM 6

Analiza geotechniczna w RFEM 6

Webinar 27. października 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 27. października 2022 16:00 - 19:00 CEST

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Webinar 10. listopada 2022 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania stali

Szkolenie online 10. listopada 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 25. listopada 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza połączeń z rozszerzeniem Połączenia stalowe w RFEM 6

Analiza połączeń z rozszerzeniem Połączenia stalowe w RFEM 6

Webinar 6. października 2022 12:00 - 13:00 CEST

RFEM 6

RFEM 6

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR