Definiowanie powierzchni wielowarstwowych w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Ten dodatek jest odpowiedni do obliczania drewna klejonego krzyżowo, powierzchni szklanych (szkło warstwowe i izolacyjne) oraz kompozytów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Za jego pomocą można również obliczać elementy warstwowe w konstrukcjach betonowych, lekkich lub elementowych. W tym artykule przystawka zostanie wykorzystana do zdefiniowania grubości wielowarstwowych powierzchni tworzących płytę, jak pokazano na rysunku 2.

W programie RFEM 6 warstwy można definiować w oknie dialogowym „Nowa grubość” (dostępnym za pomocą nawigatora Dane i menu „Wstaw”). Gdy rozszerzenie „Powierzchnie wielowarstwowe” jest aktywne, jako typ grubości można wybrać „Warstwy” (zdjęcie 3).

Wybierając typ grubości „Warstwy”, dostępna jest skojarzona zakładka, w której można zdefiniować warstwy pod względem materiału, grubości i obrotu (zdjęcie 4). Można zdefiniować materiał poszczególnych warstw, wybierając „Nowy materiał” i wybierając materiał z biblioteki programu RFEM lub samodzielnie określając właściwości materiału.

W tym przykładzie materiał pierwszej warstwy to „Drewno”, model materiału jest ustawiony jako „Ortotropowy | Liniowa sprężysta (powierzchnie)” oraz aktywowana jest opcja „Materiał zdefiniowany przez użytkownika”. W ten sposób można zdefiniować parametry materiału, jak pokazano na rys. 5.

Po podaniu parametrów materiału można zdefiniować grubość (d) warstwy oraz kąt obrotu β. To ostatnie umożliwia obrót poszczególnych warstw o kąt ß, a tym samym uwzględnienie różnych sztywności w jednym kierunku. Dla pierwszej warstwy powierzchni wielowarstwowej nie jest stosowany obrót (tj. kąt obrotu β jest ustawiony na 0), a grubość jest ustawiona na 35 mm (rys. 6).

Aby zdefiniować grubość całkowitą, wystarczy zastosować tę samą procedurę dla pozostałych warstw. Powierzchnia w tym przykładzie składa się z pięciu warstw o tej samej grubości, jak pokazano na rys. 7. Należy pamiętać, że dane wprowadzane do tabeli oddziałują na wyświetlanie graficzne w tej samej zakładce, a także na automatyczne obliczanie zarówno pojedynczej warstwy, jak i ciężaru kompozycji (rys. 7).

Sztywność można również zredukować podczas definiowania grubości powierzchni wielowarstwowej. Tę opcję można znaleźć w zakładce „Główne” okna „Nowa grubość” i aktywować ją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Następnie można wprowadzić modyfikacje sztywności, jak pokazano na rys. 8.

W ten sposób można uwzględnić fakt, że drewno klejone krzyżowo z reguły nie jest klejone po węższej stronie, a tym samym naprężenia ścinające nie mogą być przenoszone na węższe boki drewna. Można to uwzględnić, dostosowując współczynniki k33 i k88, zmniejszając w ten sposób odpowiednio sztywność przy skręcaniu D33 i sztywność na ścinanie D88 w odpowiedniej macierzy sztywności.

Po zdefiniowaniu żądanej grubości można przypisać ją do powierzchni, które należy utworzyć (rys. 9) i uzyskać płytę o powierzchniach wielowarstwowych pokazaną na samym początku tego tekstu (rys. 2).

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Powierzchnie wielowarstwowe laminat Grubość

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 1235x
  • Zaktualizowane 8. maja 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Webinarium 28. września 2023 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie ścian murowych w RFEM 6

Webinarium 6. października 2023 10:00 - 11:00 CEST

Wprowadzenie do interfejsu RFEM 6 z Grasshopper

Webinarium 12. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Współczesne budownictwo drewniane

Współczesne budownictwo drewniane

Konferencje 15. listopada 2023

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Webinarium 21. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Webinarium 21. września 2023 12:00 - 13:00 CEST

Wymiarowanie przekrojów masywnych RSECTION w RFEM 6

Webinarium 14. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 14. września 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR