Definiowanie powierzchni wielowarstwowych w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W programie RFEM 6 możliwe jest definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych za pomocą rozszerzenia „Powierzchnie wielowarstwowe”. Dlatego też, jeżeli rozszerzenie zostało aktywowane w Danych bazowych modelu, możliwe jest definiowanie konstrukcji warstwowych dowolnego modelu materiału. Można również łączyć modele materiałowe, na przykład materiałów izotropowych i ortotropowych.

Ten dodatek jest odpowiedni do obliczania drewna klejonego krzyżowo, powierzchni szklanych (szkło warstwowe i izolacyjne) oraz kompozytów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem. Ponadto można go wykorzystać do obliczania elementów warstwowych w konstrukcjach betonowych, lekkich lub elementowych. W tym artykule przystawka zostanie wykorzystana do zdefiniowania grubości wielowarstwowych powierzchni tworzących płytę, jak pokazano na rys. 2.

W programie RFEM 6 warstwy można definiować w oknie dialogowym „Nowa grubość” (dostępnym za pośrednictwem Nawigatora danych i menu „Wstaw”). Gdy rozszerzenie „Powierzchnie wielowarstwowe” jest aktywne, jako typ grubości można wybrać „Warstwy” (zdjęcie 3).

Wybierając typ grubości „Warstwy”, dostępna jest skojarzona zakładka, w której można zdefiniować warstwy pod względem materiału, grubości i obrotu (zdjęcie 4). Materiał poszczególnych warstw można zdefiniować, wybierając opcję „Nowy materiał” i wybierając materiał z biblioteki programu RFEM lub samodzielnie określając właściwości materiału. W tym przykładzie materiał pierwszej warstwy to „Drewno”, model materiału jest ustawiony jako „Ortotropowy | Liniowa sprężystość (powierzchnie)” oraz aktywowana jest opcja „Materiał zdefiniowany przez użytkownika”. W ten sposób można zdefiniować parametry materiału, jak pokazano na rys. 5.

Po podaniu parametrów materiału można zdefiniować grubość (d) warstwy oraz kąt obrotu β. Ta ostatnia umożliwia obracanie poszczególnych warstw o kąt ß, a tym samym uwzględnianie różnych sztywności w jednym kierunku. Dla pierwszej warstwy powierzchni wielowarstwowej nie jest stosowany obrót (tj. kąt obrotu β jest ustawiony na 0), a grubość jest ustawiona na 35 mm (rys. 6).

Aby zdefiniować grubość całkowitą, wystarczy zastosować tę samą procedurę dla pozostałych warstw. Powierzchnia w tym przykładzie składa się z pięciu warstw o tej samej grubości, jak pokazano na rysunku 7. Należy pamiętać, że dane wprowadzane do tabeli oddziałują na sposób wyświetlania grafiki w tej samej zakładce oraz na automatyczne obliczanie zarówno pojedynczej warstwy, jak i ciężaru kompozycji (rys. 7).

Sztywność można również zredukować podczas definiowania grubości powierzchni wielowarstwowej. Tę opcję można znaleźć w zakładce „Główne” okna „Nowa grubość” i aktywować ją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Następnie można wprowadzić modyfikacje sztywności, jak pokazano na rys. 8. W ten sposób można uwzględnić fakt, że drewno klejone krzyżowo z reguły nie jest klejone po wąskiej stronie, a tym samym naprężenia ścinające nie mogą być przenoszone na węższe boki drewna. Można to uwzględnić, dostosowując współczynniki k33 i k88, zmniejszając w ten sposób odpowiednio sztywność przy skręcaniu D33 i sztywność na ścinanie D88 w odpowiedniej macierzy sztywności.

Po zdefiniowaniu żądanej grubości można przypisać ją do powierzchni, które należy utworzyć (rys. 9) i uzyskać płytę o powierzchniach wielowarstwowych pokazaną na samym początku tekstu (rys. 2).

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Powierzchnie wielowarstwowe Laminat Grubość

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 297x
  • Zaktualizowane 11. stycznia 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 26. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego\n w RFEM 6

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego w RFEM 6 (USA)

Webinar 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 EDT

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 19. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 21. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Analiza naprężeń dla powierzchni i prętów w RFEM 6

Webinar 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 12. grudnia 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Webinar 1. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR