Zastosowanie pręta typu Model powierzchniowy

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

W wielu konstrukcjach szkieletowych zastosowanie prostego pręta nie jest już wystarczające. Często należy wziąć pod uwagę osłabienia przekroju lub otwory w belkach betonowych. Dla takich zastosowań dostępny jest typ pręta "Model powierzchniowy". Można go można zintegrować z modelem jak w przypadku każdego innego pręta i oferuje on wszystkie opcje modelu powierzchniowego. Ten artykuł techniczny pokazuje zastosowanie pręta typu Model powierzchniowy w istniejącym układzie konstrukcyjnym i opisuje integrację otworów pręta.

Przykład pokazany na rysunku 01 składa się z jednoprzęsłowego dźwigara podpartego na czterech słupach, każdy w dwóch różnych konstrukcjach, jeden jest pokazany jako czysty model prętowy (po prawej stronie na rysunku 01), a drugi jest zdefiniowany jako pręt typu model powierzchniowy.

W oknie dialogowym Edytuj pręt w polu Typ pręta znajduje się między innymi oznaczenie Model powierzchniowy. W przypadku wybrania tej opcji pojawi się również możliwość wstawiania otworów w prętach, jak pokazano na rysunku 02.

W przypadku pręta typu Modelu powierzchniowy pręt jest dostępny zarówno jako model prętowy, jak i układ powierzchniowy. Na rys. 03 pokazano dwie opcje przełączania renderowania między dwoma typami modeli, jedną za pomocą nawigatora wyświetlania, a drugą za pomocą odpowiedniego przycisku.

Rysunek 04 przedstawia wyizolowany model powierzchniowy pręta. Zastosowana siatka ES jest określana przez program za pomocą powierzchniowego zagęszczenia siatki, a grubości powierzchni są definiowane przez wybrany przekrój. Na obu końcach modelu powierzchniowego widoczna jest sieć sztywnych prętów. Służą one do przenoszenia sił wewnętrznych powierzchni i momentów na połączone pręty.

Opcja Otwory w prętach umożliwia wstawianie otworów lub przebić w środniku przekroju. W zakładce utworzonej w tym celu można wybrać z listy istniejące otwory (rys. 05) lub wstawić je ponownie (rys. 06). Zdefiniowane otwory w prętach znajdują się w nawigatorze pod Typami dla prętów.

Dla modelu powierzchniowego przeprowadzana jest Analiza statyczna. Do oceny można następnie wykorzystać wyniki prętów i powierzchni. Rysunek 07 przedstawia porównanie modelowania z rysunku 01 w oparciu o globalne odkształcenia.

Siły wewnętrzne powierzchni można również przetwarzać dalej, na przykład w rozszerzeniu Analiza napreżeniowo-odkształceniowa. Analizę rozkładu naprężeń w modelu powierzchniowym pokazano na rysunku 08.

Podsumowanie

Typ pręta Model powierzchniowy umożliwia wygodną analizę prętów jako modeli powierzchniowych. Modelowanie jest tak samo intuicyjne i łatwe, jak w przypadku każdego innego typu pręta. Przenoszenie sił wewnętrznych z modelu powierzchniowego na połączone pręty zapewniane jest za pomocą automatycznie generowanych sztywnych prętów. Ponadto można tworzyć otwory w prętach i uwzględniać je w obliczeniach.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Theilmann, M.Eng.

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Theilmann, M.Eng.

Customer Support

Pan Theilmann zapewnia wsparcie techniczne dla klientów Dlubal Software i zajmuje się ich zgłoszeniami.

Słowa kluczowe

Typ pręta Model powierzchniowy Otwór pręta Belka ażurowa

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 993x
  • Zaktualizowane 8. września 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Webinarium 21. grudnia 2023 14:00 - 15:00 CET

Nowości w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 25. stycznia 2024 14:00 - 15:00 CET

Analizy geotechniczne w RFEM 6

Analizy geotechniczne w RFEM 6

Webinarium 1. lutego 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wytrzymałość materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR