Použití typu prutu Plošný model

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V mnoha konstrukcích použití jednoduchého prutu nestačí. Často je třeba zohlednit oslabení průřezu nebo otvory v masivních nosnících. Pro takové aplikace je k dispozici typ prutu Plošný model. Ten lze integrovat do modelu jako každý jiný prut a využít všechny možnosti plošného modelu. V následujícím odborném článku ukážeme použití takového prutu v samostatném systému a popíšeme integraci otvorů do prutů.

Příklad na obrázku 1 sestává z prostého nosníku podepřeného na čtyřech sloupech ve dvou různých provedeních, z nichž jedno je modelováno jako čistě prutový model (na obrázku 1 vpravo) a v jednom je střední část nosníku definována jako prut typu plošný model.

V dialogu Upravit prut v sekci Typ prutu se nachází mimo jiné označení Plošný model. Pokud tuto možnost vyberete, budete mít mimo jiné možnost vložit do prutu otvory, jak je znázorněno na obrázku 2.

U typu prutu Plošný model je prut k dispozici jako model prutu i jako plošný systém. Na obrázku 3 jsou dvě možnosti, jak přepínat mezi dvěma typy modelů, jednou pomocí navigátoru Zobrazit a jednou pomocí příslušného tlačítka.

Obrázek 4 ukazuje izolovaný plošný model prutu. Použitou síť konečných prvků zadává program pomocí zahuštění sítě prvků ploch, tloušťka ploch je určena zvoleným průřezem. Na obou koncích plošného modelu je vidět síť tuhých prutů. Ty slouží k přenosu vnitřních sil ploch na připojené pruty.

Pro vložení otvorů nebo děr do stojiny je k dispozici možnost Otvory prutu. V záložce určené pro tento účel lze vybrat stávající otvory ze seznamu (obrázek 5) nebo je nově vložit (obrázek 6). Zadané otvory prutu se nacházejí pod typy pro pruty.

Statická analýza se provádí pro plošný model. Pro vyhodnocení pak lze použít výsledky jak na prutech, tak na plochách. Obrázek 7 ukazuje srovnání modelů z obrázku 1 na základě celkových deformací.

Také vnitřní síly na ploše lze dále zpracovat, například v addonu Analýza napětí-přetvoření. Analýza průběhu napětí v plošném modelu je znázorněna na obrázku 8.

Shrnutí

Pomocí typu prutu Plošný model lze elegantně analyzovat pruty jako plošné modely. Modelování je stejně intuitivní a snadné jako u jakéhokoli jiného typu prutu. Přenos vnitřních sil z plošného modelu na připojené pruty program zajišťuje pomocí automaticky generovaných tuhých prutů. Kromě toho lze vytvořit otvory prutů a zohlednit je při výpočtu.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Theilmann, M.Eng.

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Theilmann, M.Eng.

Péče o zákazníky

Pan Theilmann vyřizuje v rámci zákaznické podpory podněty od uživatelů programů společnosti Dlubal Software.

Klíčová slova

Typ prutu Plošný model Otvor prutu Prolamovaný nosník

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1391x
  • Aktualizováno 8. září 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 8. května 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR