Wykorzystanie nieliniowości w analizie spektrum odpowiedzi w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Zarówno analiza drgań własnych, jak i analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są na modelach liniowych Jeżeli w modelu występują nieliniowości, podlega on linearyzacji, dzięki czemu elementy nieliniowe nie są brane pod uwagę w dalszej analizie. Mogą to być na przykład pręty rozciągane, podpory nieliniowe lub przeguby nieliniowe. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób można je traktować w analizie dynamicznej.

Przede wszystkim należy zastanowić się, czy należy uwzględnić nieliniowości, czy też linearyzacja jest wystarczająca. Metoda spektrum odpowiedzi jest metodą, która ogranicza oddziaływanie trzęsienia ziemi do minimum w celu przeprowadzenia weryfikacji przy niewielkim nakładzie pracy. W takim przypadku linearyzacja, a tym samym uproszczenie konstrukcji, powinna być zawsze pierwszym wyborem.

Badany przykład przedstawia konstrukcję ramową z prętami rozciąganymi. Jeżeli są one dostępne w układzie, są one linearyzowane w dynamicznej analizie modalnej i analizie spektrum odpowiedzi i interpretowane jako pręty kratownicowe, które mogą przenosić zarówno siły ściskające, jak i rozciągające. Celem tej konstrukcji jest zbadanie różnic w wynikach po zlinearyzacji lub uwzględnieniu cięgien. Wyjaśnia również, w jaki sposób można w przybliżeniu uwzględniać pręty rozciągane.

Przybliżone uwzględnienie prętów rozciąganych przy określaniu drgań własnych oraz w metodzie spektrum odpowiedzi

Jedną z możliwości jest wyznaczenie drgań własnych w układzie, w którym niektóre pręty rozciągane uległy już uszkodzeniu (tj. w zdefiniowanym stanie początkowym). W tym celu należy wybrać odkształcenie wstępne w jednym kierunku. Ten wstępnie zdefiniowany stan początkowy można utworzyć na dwa sposoby. Z jednej strony, odpowiednie pręty rozciągane można dezaktywować ręcznie, aby zasymulować uszkodzenie. Z drugiej strony, w przypadku obciążenia można zdefiniować bardzo małą siłę poziomą, co prowadzi do zniszczenia żądanych prętów rozciąganych.

W tym przykładzie płaskiej konstrukcji ramowej zakłada się odkształcenie wstępne w kierunku dodatnim wzdłuż osi X. Pręty 5, 8 i 11 są dezaktywowane. Ta modyfikacja konstrukcji jest następnie aktywowana w przypadku obciążenia "Analiza modalna". W kierunku X obliczane są 3 postacie drgań. Z wyników, które zostały omówione bardziej szczegółowo w ostatniej części tego artykułu, wynika, że dezaktywowane pręty nie odkształcają się już.

Zdefiniowany przypadek analizy modalnej jest teraz przypisany do metody spektrum odpowiedzi. W tym celu tworzony jest nowy przypadek obciążenia, w którym zachowane są ustawienia domyślne. Spektrum odpowiedzi zgodnie z normą przydzielane jest w kierunku X. Dalsze ustawienia nie są konieczne. Aby możliwe było porównanie wyników, ponownie przeprowadza się analizę modalną i metodę spektrum odpowiedzi bez wyłączania cięgien.

Ocena i porównanie wyników

Drgania własne konstrukcji różnią się wartością częstotliwości drgań własnych, ale ich kierunek i kształt są podobne. Poprzez dezaktywację prętów wyłącznie rozciąganych konstrukcja staje się znacznie bardziej podatna, a częstotliwości są mniejsze z uwagi na niższą sztywność. W obu przypadkach dominujący jest kształt pierwszej postaci drgań (współczynnik efektywnej masy modalnej wynosi około 80 %).

Wyniki analizy spektrum odpowiedzi znacznie się różnią. Porównując siły osiowe w prętach wyłącznie rozciąganych widać, że znacznie się one zwiększają. Wynika to z wyboczenia prętów poddanych ściskaniu, które w pierwszym przypadku przenoszą siły ściskające i przyczyniają się do stabilizacji konstrukcji. Tutaj również pojawia się problem linearyzacji: Nawet w przypadku nieaktywnych cięgien siły normalne rozwijają się w ten sam sposób w kierunku dodatnim i ujemnym, a zatem powstają również siły ściskające. Można to wytłumaczyć superpozycją kwadratową.

Jednakże całkowita siła zastępcza od trzęsienia ziemi jest większa, jeżeli nieliniowości zostaną pominięte. Do oceny można użyć pręta wynikowego lub dodatkowego "modelu budynku".

Jeśli więc ma być przeprowadzone tylko badanie całkowitej siły trzęsienia ziemi (np. w celu porównania z innymi oddziaływaniami poziomymi), pominięcie prętów rozciąganych byłoby bezpieczne. Należy je jednak uwzględnić podczas rzeczywistego wymiarowania prętów rozciąganych w przypadku trzęsienia ziemi. W przypadku przeprowadzania obliczeń konstrukcji asymetrycznej konieczne byłoby przeanalizowanie deformacji wstępnej w kierunku dodatnim i ujemnym.

Autor

Stine Effler, M.Sc.

Stine Effler, M.Sc.

Product Engineering & Customer Support

Pani Effler jest odpowiedzialna za rozwój produktów do analizy dynamicznej i zapewnia wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Słowa kluczowe

Obliczenia dynamiczne Trzęsienie ziemi spektrum odpowiedzi Odpowiedź modalna drgania własne Nieliniowość Pręt rozciągany

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Wprowadzenie do analizy przebiegu czasowego w RFEM 6 (USA)

Wprowadzenie do analizy przebiegu czasowego w RFEM 6 (USA)

Webinarium 7. grudnia 2023 14:00 - 15:00 EDT

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Webinarium 21. grudnia 2023 14:00 - 15:00 CET

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do projektowania konstrukcji stalowych

Szkolenie online 15. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET

Obliczenia sejsmiczne konstrukcji żelbetowych w RFEM 6

Obliczenia sejsmiczne konstrukcji żelbetowych w RFEM 6

Webinarium 9. listopada 2023 14:00 - 15:00 CET

Wymiarowanie profili formowanych na zimno w RFEM 6/RSTAB 9

Webinarium 26. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Analiza wyboczenia w RFEM 6

Webinarium 21. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Webinarium 21. września 2023 12:00 - 13:00 CEST

RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR