Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W przypadku płyty stropowej obliczonej w programie RFEM chciałbym wyświetlić wypadkową sił podporowych w jednej konkretnej podporze liniowej z uwzględnieniem pojedynczego przypadku obciążenia.

Można wyświetlić sumaryczną wypadkową wszystkich sił podporowych w przypadku obciążenia. Jak wyświetlić wypadkową wybranej linii wsparcia?

Odpowiedź

W przypadku wybrania opcji „Informacje” w nawigatorze Wyświetl w części Wyniki → Reakcje podporowe, każda podpora liniowa zostanie wyświetlona w widoku rozszerzonym. Pokazuje między innymi sumę powstałej siły oraz jej mimośrodowość.

Słowa kluczowe

Podpora Wsparcie reakcji siła podporowa Podpora liniowa

Do pobrania

Kontakt

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD