23x
005550
2024-06-19

Uwzględnienie mimośrodu spoiny w RFEM 6

Czy możliwe jest uwzględnienie mimośrodu niesymetrycznych spoin liniowych do obliczeń naprężeń w programie RFEM 6?


Odpowiedź:

Tak, w opcjach specjalnych konfiguracji liniowych połączeń spawanych można aktywować uwzględnienie mimośrodu spoiny. Nie zawsze jest to konieczne. Na przykład, zgodnie z EN 1993-1-8 [1], Rozdział 4.12, mimośród spoiny może zostać pominięty, jeżeli przekrój rurowy jest połączony równomiernie na całym obwodzie lub jeżeli mimośród prowadzi do wzrostu naprężeń ściskających w korzeniu spoiny.


Autor

Dr Bien jest odpowiedzialny za rozwój produktów dla konstrukcji stalowych i zapewnia wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Odniesienia
  1. EN 1993-1-8 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2010