Kombinacje wyników

Funkcja produktu

000034 22. września 2015 Wyniki RFEM RSTAB

W kombinacji wyników zawarte przypadki obciążeń obliczane są w pierwszej kolejności. Następnie wyniki są superpozycjonowane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników. W kombinacji wyników można łączyć wyniki przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń, jak również wyniki innych kombinacji. Siły wewnętrzne są dodawane domyślnie. Obydwa główne programy oferują opcję dodawania kwadratowego, co jest istotne przy analizach dynamicznych.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD