RF-CONCRETE NL | Obliczenia

Funkcja produktu

RF-CONCRETE Surfaces:

Nieliniowa analiza deformacji prowadzona jest jako proces iteracyjny, gdy uwzględniane są sztywności w przekrojach zarysowanych i niezarysowanych. Podczas nieliniowego modelowania betonu zbrojonego należy zdefiniować takie charakterystyki materiału, które zmieniają się wraz z grubością powierzchni. Z tego powodu, aby określić wysokość przekroju, moduł RF-CONCRETE NL dzieli element skończony na określoną ilość warstw betonu i stali.

Średnie wartości wytrzymałości stali używane w obliczeniach zostały zaczerpnięte z dokumentu "Probabilistic Model Code" opublikowanego przez komitet techniczny JCSS (Joint Comittee on Structural Safety). Od użytkownika zależy, czy zastosowana zostanie wytrzymałość stali wzrastająca aż do osiągnięcia granicznej wytrzymałości na rozciąganie (rosnąca część wykresu w strefie plastycznej). Charakterystyki materiałowe betonu można określać przy pomocy wykresu roboczego dla wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Podczas określania wytrzymałości betonu na ściskanie, można wybrać pomiędzy parabolicznym, a paraboliczno-prostokątnym wykresem roboczym. Dla betonu rozciąganego można zdefiniować wytrzymałość na rozciąganie według normy modelowej CEB-FIB 90:1993 lub wykorzystać resztkową wytrzymałość betonu na rozciąganie, w celu uwzględnienia usztywnienia przeciw rozciąganiu pomiędzy rysami. Użytkownik może wybrać, jakie typy wyników zostaną wyświetlone po zakończeniu obliczeń nieliniowych w stanie granicznym użytkowalności:

  • Deformacje (globalne, miejscowe odniesione do nieodkształconego lub odkształconego układu współrzędnych)
  • Szerokości, głębokości i odległości rys dla strony górnej i dolnej, w głównych kierunkach I oraz II
  • Naprężenia w betonie (naprężenia i odkształcenia w głównych kierunkach I oraz II) oraz w zbrojeniu (odkształcenie, powierzchnia, przekrój, otulina i kierunki w każdym kierunku zbrojenia)
RF-CONCRETE Members:

Nieliniowa analiza deformacji konstrukcji szkieletowych przeprowadzana jest jako proces iteracyjny, gdy uwzględniane są sztywności w przekrojach zarysowanych i niezarysowanych. Charakterystyki materiałów dla betonu i stali zbrojeniowej użyte w obliczeniach nieliniowych można wybierać zależnie od stanu granicznego.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD