RF-/FE-LTB | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s převzetím všech příslušných zatížení
 • Obecná analýza napětí s torzní deplanací podle metody elastiky-elasticky
 • Stabilitní analýza pro rovinný a prostorový vzpěr rovinných sledů prutů
 • Určení součinitele kritického zatížení a tím i Mcr nebo Ncr (tento součinitel může být použit v přídavném modulu RF-/LTB pro posouzení metodou elasticky-plasticky)
 • Posouzení prostorového vzpěru pro libovolný typ průřezu (včetně SHAPE-THIN profilů)
 • Analýza prutů a sad prutů s působící torzí (například nosník jeřábové dráhy)
 • Volitelné stanovení součinitele pro mezní únosnost (součinitel kritického zatížení)
 • Zobrazení torzních tvarů a vlastních tvarů na renderovaném průřezu
 • Výkonné nástroje pro výpočet smykových polí a torzních uložení, například z trapézových plechů, vaznic, ztužení
 • Pohodlné stanovení diskrétních pružin, například deplanačních pružin z čelních desek nebo rotačních pružin ze sloupů
 • Grafický výběr bodů působení zatížení na průřezu (horní pásnice, těžiště, dolní pásnice nebo jiný libovolný bod)
 • Libovolné umístění excentrických uzlových a liniových podpor na průřezu
 • Určení hodnot pootočení nebo počátečního zakřivení podle DIN 18800 pomocí analýzy vlastních čísel
 • Speciální deplanační klouby pro stanovení podmínek deplanace na přechodech

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD