RF-/TOWER Structures | Eksport danych

Funkcja produktu

Wygenerowane dane modelu kratowej konstrukcji wsporczej, na przykład geometrię i przekroje, można szybko wyeksportować do programu RFEM/RSTAB.

Wszystkie dane z modułu mogą być włączone do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.

RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Structure 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD